Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Status for Literacy 2019

Litteratur er en dør til andre verdener, til andre menneskers vilkår og tanker og et møde med sprog brugt på andre måder. Læsning af skønlitteratur har altid spillet en central rolle i skolen, men hvordan ser det ud i dag? Hvilken betydning har litteraturlæsningen anno 2019? Hvad sker der, når litteraturen forlader bogen og flytter ind i andre medier, når læsning bliver til lytning? Og kan vi gennem undervisning fremme lysten til at læse fiktion?

Det sætter vi fokus på den 5. september 2019.

Program

Kl. 9:30 Registrering og morgenkaffe/musikalsk indslag

Kl. 10:00 Velkommen
v/ Lene Storgaard Brok, centerleder

Kl. 10:10 Litteraturen efter litteraturen: Sprogkunsten i medieøkologien
v/ Dan Ringgard, professor ved Aarhus Universitet
Litteraturen er ikke bare under forandring, sådan som enhver kunstart altid er det. Den er under gennemgribende forandring på grund af blandt andet medialiseringen. Bogen har ikke længere samme centrale placering i kulturen, og bogens 500-årige tætte forbindelse til litteraturen er ikke længere givet. Det har konsekvenser for, hvad vi forstår ved litteratur, og for litteraturens stilling i kulturen. Denne prekære situation giver os mulighed for at spørge, hvad litteratur var, hvad den er undervejs til at blive, og hvad vi skal bruge den til. 

Kl. 11:00 Læselyst og litteraturundervisning
v/ Anna Skyggebjerg, lektor ved DPU, Aarhus Universitet
Hvordan kan litteraturlæsning argumenteres og praktiseres i og uden for skolen, så barnet – i rollen som elev og medborger – oplever synergi og måske får mod på mere?    

Kl. 11:50 Frokost

Kl. 12:45 Undersøgende litteraturundervisning i KiDM-projektet
v/ Anne Kjær, dansklærer ved Ans Skole i Midtjylland
I oplægget præsenteres erfaringer fra arbejdet med undersøgende litteraturundervisning i 7.-8. klasse. KiDM-projektet: Kvalitet i Dansk og Matematik. 

Kl. 13:15 Forskning på vej 1: Elevers samtaler som vindue til viden om litteraturundervisning
v/ Marie Dahl Rasmussen, ph.d.-studerende ved KP/DPU, Aarhus Universitet
Hvad foregår der i folkeskoleelevers samtaler om skønlitterære tekster? Og hvad fortæller elevernes engagement i teksten, hinanden og forventninger i faget os om danskfagets litteraturlæsning?

Kl. 13:30 Forskning på vej 2: Elevers svære møde med litterære tekster
v/ Nina Berg Gøttsche, VIA UC/DPU, Aarhus Universitet
Hvordan oplever elever i læsevanskeligheder skolens litteraturundervisning, og hvordan ser deres mestringsstrategier ud?

13:45 Kaffe og kage

14.15 Lytning som læsning af litteratur
v/ Sarah Mygind, Aarhus Universitet
Forbruget af digitale lydbøger er støt stigende i disse år. Men har vi egentlig læst en roman, når vi har hørt den som lydbog? Og hvad karakteriserer i så fald lytning som læsning af litteratur? 

Kl. 15.00 Når litteraturen forlader bogen
v/ Jørgen Bruhn, professor ved Linnéuniversitetet i Växjö
I dette oplæg diskuteres, hvordan den såkaldt intermediale forskning tilbyder nye perspektiver på litteraturens liv i og uden for bogmediet.

15:45 Afslutning

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Status for Literacy 2019