Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Temadage om prioritering af børnelogopædiske indsatser

Nationalt Videncenter for Læsning inviterer i samarbejde med Audiologopædi ved Københavns Universitet til to temadage målrettet fagligt funderet prioritering og organisering af logopædiske indsatser i PPR-regi.   

Den første temadag er tilrettelagt med oplæg fra børnesprogsforskere og logopæder fra Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole, der blandt andet dykker ned i forskellige typer af logopædiske indsatser og begrebet evidensbaseret praksis. Disse oplæg sætter rammen for efterfølgende gruppediskussioner med fokus på at identificere lokale dilemmaer ift. prioritering af logopædiske indsatser gennem cases. Vi skal diskutere spørgsmål som Får alle børn den rette hjælp? Virker de logopædiske indsatser? Og hvordan ved vi det?

Mellem de to temadage bliver deltagerne bedt om at identificere og beskrive lokale cases samt en mulig logopædisk indsats ud fra viden og diskussioner fra den første temadag.

Den anden temadag er centreret omkring modelcases med inddragelse af udvalgte lokale cases. Oplæggene vil omhandle faktorer i evidensbaseret praksis og deres betydning for udvalgte børnelogopædiske områder (udviklingsmæssige sprogforstyrrelser (DLD) og udtalevanskeligheder). I de efterfølgende workshops skal vi ud fra disse faktorer og med udgangspunkt i cases opstille mulige løsningsmodeller og diskutere disse ud fra lokal praksis.

Temadagene henvender sig til logopædiske teams, inkl. faglige ledere/fagkoordinatorer, der er organiseret i PPR. Som deltagende leder/fagkoordinator er der mellem de to temadage mulighed for telefonisk sparring med oplægsholderne. Formålet er dels at give sparring til det, der måtte røre sig lokalt i de enkelte teams oven på temadag 1, og formålet er dels at klæde oplægsholderne godt på til drøftelserne på temadag 2.

Da vi gerne ser, at det logopædiske team fra en kommune bliver så bredt repræsenteret på temadagene som muligt, vil der være en reduktion i prisen ved tilmelding af minimum fem deltagere fra et team: Tilmelder man minimum fem deltagere, får man en gratis deltager med.

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Temadage om prioritering af børnelogopædiske indsatser