Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Veje til Literacy 2024


Program:


Kl. 9.30: Registrering og kaffe

Kl. 10.00: Velkomst
v/ Anna Karlskov Skyggebjerg, centerleder, NVL
Nyt fra Nationalt Videncenter for Læsning (NVL)

Kl. 10.15: Laboratorium for digital læsedidaktik
– samarbejde om digital læsning!
v/ Charlotte Reusch, faglig konsulent, NVL og Mie Ilkjær Jespersen, læsevejleder, Gedved Skole
I projekt Laboratorium for digital læsedidaktik mødes lærere i alle fag på
mellemtrinnet og forskere fra Nationalt Videncenter for Læsning om at udvikle didaktiske designs, der kan støtte elevernes læsning. I dette arbejde er
læsevejlederen et omdrejningspunkt. Faglig konsulent i NVL Charlotte
Reusch og læsevejleder Mie Ilkjær Jespersen fortæller om processen på
Gedved Skole, om de didaktiske designs, der er udviklet, og om de foreløbige erfaringer med dem, og giver et bud på, hvad man skal tænke med, når
man sætter et udviklingsprojekt i gang.

Kl. 11.15: Pause

Kl. 11.30 Sproggaven med i skole
v/ Sara Hannibal, NVL og KP
Sproggaven med i skole (2020-2023) er et projekt i Fredensborg Kommune,
der handler om at skabe gode overgange for børnene fra dagtilbud til skole
gennem den sproglige praksis. I oplægget præsenteres det, hvordan pædagoger i dagtilbud, SFO og skole sammen med indskolingspersonale har forsøgt at udvikle måder at styrke genkendelighed og tryghed gennem nærværende samtaler, udvidet dialogisk læsning og faglige forløb med sprog og tal. I oplægget gives eksempler på, hvordan metoder til sprogudvikling og konkrete bøger kan bruges som overgangsobjekter fra dagtilbud til indskoling.

Kl. 12.00: Ordblindevenligt uddannelsesmiljø i ungdomsuddannelsen
v/ Marie Wolter Bertelsen, faglig konsulent, NVOL
Hvordan arbejder man med ordblindevenlige uddannelsesmiljøer ved ungdomsuddannelserne? Og hvad er godt at vide, når man skal guide unge ordblinde elever fra grundskole til ungdomsuddannelse? Det skal I høre
om i dette oplæg, hvor der gives konkrete eksempler på ordblindevenlige uddannelsesmiljøer.

Kl. 12.30: Frokost og tid til at gå på opdagelse i forlagenes udstillinger

Kl. 13.30: Læselyst og læseulyst ved stillelæsning
v/ Henriette Romme Lund, faglig konsulent, NVL
I den danske skoledebat er der aktuelt et stort fokus på læselyst. Undersøgelserne PISA 2018 og PIRLS 2021 viser, at danske elevers læselyst er lav, og at danske elever er blandt de elever, der oplever mindst læselyst,
når der sammenlignes med andre lande. Der er foretaget få studier af læselystens pendant: læseulyst. Det kan undre, da det er læseulysten, som ser ud til at være den egentlige genstand for bekymring. I oplægget præsenterer jeg, hvad der kendetegner to elevers læselyst og læseulyst ved stillelæsning, og hvilke faktorer der ser ud til at kunne fremme deres læselyst.

14.15: Kaffe, te og kage

14.45: Elever som bærere af viden om undervisning
v/ Peter Heller Lützen, faglig konsulent, NVL
Overgange i skolelivet er ofte udfordrende. I Lolland skriver har vi arbejdet med, at eleverne har skrevet tekster i overgangen fra mellemtrin til udskoling. Teksterne involverede mange forskellige modaliteter og formater som podcasts, plakater og digitale bøger og blev videregivet til elevernes nye lærere efter sommerferien. Målet var at give eleverne myndighed til at være bærere af viden om undervisning og at give dem stemme som fagligt lærende, så de ikke kun ses i social trivselsoptik.

15.30: Tak for denne gang

Del siden på email

Du deler et link til siden: Veje til Literacy 2024