Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Veje til Literacy - Læsebånd og læselyst

Nationalt Videncenter for Læsnings årlige konference Veje til Literacy afholdes som tre webinarer, hvor centerets medarbejdere vil dele viden med jer. Det andet webinar er:

Læsebånd og læselyst: ”Jeg synes, det var træls før, fordi min bog ikke var god”
v/ Sara Hannibal og Henriette Romme Lund
Nye læseundersøgelser har vist, at danske elevers læselyst er dalende. Skolens svar på det har blandt andet været at indføre læsebånd, hvor eleverne frilæser i et afsat tidsrum. Målet er at styrke elevernes lystlæsning og læsekompetence. Men hvad sker der, når skole og folkebibliotek samarbejder om læsebånd? Det undersøgte projektet Lyst til læsebånd i hele landet gennem interventioner på ni forskellige skoler. Vi fulgte projektet, og i dette oplæg fremlægger vi den viden og de tilgange, som projektet pegede på som væsentlige: Hvordan man etablerer rammer for tværprofessionelt samarbejde, og hvordan man kan stimulere elevernes læselyst. Tænketanken Fremtidens Biblioteker stod bag projektet. 

Bilag

Del siden på email

Du deler et link til siden: Veje til Literacy - Læsebånd og læselyst