Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Læsevejlederbrev 2, Juni 2018

I dagtilbud
Oskar på fire år sagde: ”Da jeg var lille, begyndte jeg med det lille o – nu er jeg stor, så nu begynder jeg med det store O!”
Ja! Sådan må det være, når man som fireårig skal forklare, hvorfor bogstaver ser forskellige ud. De er abstrakte kruseduller og svære at få styr på. Og heldigvis ser vi nu, at pædagoger i dagtilbud byder velkommen til en legende tilgang til sprogarbejdet, hvor tegn og sprog forbindes til børnenes oplevelser
og erfaringer.
Vi har i centeret produceret flere materialer, der kan understøtte arbejdet med at skabe eksperimenterende og legebaserede literacymiljøer. Blandt andet kan vi i projektet Pædagoger på sprogvisit nu vise fire korte film, hvor pædagoger og dagtilbudsledere fortæller om deres ideer til sprogunderstøttende arbejde. Og i idekataloget 30 ideer til et aktivt samarbejde om sprog ved skolestart giver vi forslag til sprogligt aktiverende arbejde i børnehaveklasse og 1. klasse. I Sproggaven vil vi i den kommende tid invitere børn til at fordybe sig i legen og bruge sproget.

I skole
Bogstaver er små og store, børn er små og bliver store, og der er ingen tvivl om, at vi skal arbejde med overgange fra dagtilbud til skole. Både for at møde de nye verdener fra et børneperspektiv og også for at styrke samarbejdet mellem pædagoger og lærere.
I projektet Tidlige læsere ser vi på, hvordan man kan differentiere den første læseundervisning i dansk i indskolingen, så alle læseniveauer tilgodeses. Takket være daginstitutioners, børnehaveklasselederes og forældres opmærksomhed på sprog, bogstaver og bøger er der flere og flere børn, som er langt i deres læseudvikling allerede ved indgangen til 1. klasse.

Download Læsevejlederbrev 2, juni 2018

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsevejlederbrev 2, Juni 2018