Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

E-bøger giver drenge læselyst

Den engelske organisation National Literacy Trust har netop lanceret en ny undersøgelse af e-bøgers indfyldelse på børn og unges læsning og læsemotivation.

Stor engelsk undersøgelse

Undersøgelsen er gennemført i England af de to forskere, Irene Picton and Christina Clark. Disse har undersøgt hvilken indflydelse e-bøger, nærmere betegnet RM books, har på børn og unges læsevaner, læsekompetence og læsemotivation.

RM books er et særligt engelsk online bibliotek, der giver skoler adgang til bøger, som eleverne både kan læses online og downloade og læses på tablet eller iphone.

Undersøgelsen strakte sig over lidt over 4 måneder og ialt 468 elever fra 40 forskellige skoler deltog.

Flere drenge får lyst til at læse

Forskerne fandt, at RM-bøgerne havde en særlig positiv indflydelse på de deltagende drenge. Flere fik lyst til at læse og de læste i længere tid, når det skete via et digital medie.

RM-bøgerne havde også positiv betydning for børnenes holdning til trykte bøger, idet antallet af børn, der holdt af at læse sådanne, steg fra 10%-40 % i løbet af projektperioden.

Del siden på email

Du deler et link til siden: E-bøger giver drenge læselyst