Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Folkeskolereformen skal evalueres

Undervisningsministeriet har nu søsat et nyt evaluerings- og følgeforskningsprogram, der skal følge folkeskolereformen tæt.

Viden skal sikre vellykket implementering af reformen

Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet skal undersøge effekterne af folkeskolereformen. Programmet skal bidrage med viden, som kan understøtte en vellykket implementering af reformen. Det består af en række forsknings- og analyseprojekter med fokus på otte temaer, bl.a. elevernes syn på skolen, specieltilbud og skoleledelse.

Mange partner bag programmet

Bag programmet står: Undervisningsministeriet i tæt samarbejde med:

  • Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
  • Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (IUP)
  • Aarhus Universitet Trygfondens Børneforskningscenter
  • VIA University College (VIA)
  • Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
  • Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA).

Løbende formidling af resultaterne på EMU.dk

Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet resulterer i forskningsrapporter og publikationer. Årligt afholdes et seminarium, hvor programmets forskning vil blive drøftet med henblik, hvordan denne kan understøtte reformen. Resultaterne kan løbende følges på EMU.dk.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Folkeskolereformen skal evalueres