Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Identitetskrise i litteraturen

Efter 2. verdenskrig skete der noget i den danske og nordiske litteratur.
Det identitetstab, der fulgte værdisammenbruddet under krigen, blev tydeligt formuleret og fortolket og i en lang række af værker.

Lektor Marianne Stidsen fra københavns Universitet har i sin doktorafhandling undersøgt identitet i dansk og nordisk litteratur efter 2. verdenskrig.

Afhandlingen bærer titlen ’Den ny mimesis – Virkelighedstolkningen i dansk og nordisk litteratur efter Anden Verdenskrig’, og forsvares den 11. december kl.13.00. Københavns Universitet  live streamer begivenheden.

Den ny mimesis

Afhandlingen ’Den ny mimesis – Virkelighedstolkningen i dansk og nordisk litteratur efter Anden Verdenskrig’ sætter den nyere litteratur ind i en stor historisk sammenhæng som en periode med bestemte træk.

Ambitionen for lektor Marianne Stidsen var at skrive en større sammenfattende fortolkning af den danske – og i lidt mindre omfang også norske og svenske – litteratur og at tegne et helhedsbillede – hvor forskningen i dag ellers ofte koncentrerer sig om enkelte aspekter.

Konkret udgør afhandlingen to bind med i alt godt 1300 sider, der slår ned i mange, primært danske, forfatterskaber og værker. Fra Thorkild Bjørnvig, Ole Sarvig og Martin A. Hansen i den ene ende til Ursula Andkjær Olesen, Bjørn Rasmussen og Karl Ove Knausgård i den anden.

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Identitetskrise i litteraturen