Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Inklusion via børnelitteratur

Der stilles stadig større og større krav til børn og unge i dagens samfund, og med den nye inklusionspolitik stilles også et stigende krav til underviserne og metoder. Bodil Christensen fra Læreruddannelsen i Aalborg, der er master i Børnelitteratur, har arbejdet med et projekt om at forstå andre i udsatte positioner.

I artiklen “At læse er at se – med den andens øjne” formidler hun projektet og dets resultater.

Fokus på udsatte børn

I projektet har Bodil Christensen lavet en skematisk analyse af 3 ungdomsbøger, der har det til fælles, at de handler om og søger at forstå de såkaldt “vanskelige børn” og de ”særligt udfordrede” børn.

Det kan give læseren indblik i, hvordan verden ser ud for en ung med socialangst. Hvordan man tænker, når man er dødssyg af en kræftsygdom. Og hvordan det er at være autist og skulle inkluderes i en almindelig skoleklasse.

Ungdomslitteraturen kan altså hjælpe os til at se verden med andres øjne.

Litteraturen er verdens spejl

Bodil Christensen har formidlet projektet og dets resultater i artiklen: “At læse er at se – med den andens øjner”.

Hendes ønske er, at flest mulige lærere skal blive inspireret til at inddrage børne- og ungdomsbøger i danskundervisningen. Gennem litteraturen kan man nemlig lære at se verden, som den ser ud for andre end os selv. Det kan også være målet med læseundervisningen.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Inklusion via børnelitteratur