Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Læsning i fagene i stedet for lektier

Flere steder i landet udbyder hf-kurser helt lektiefrie eller såkaldt ’lektieminimerede’ forløb, hvor al læsning og opgavearbejde laves på skolen.

Der er allerede mange gode erfaringer, men mange undervisere står også over for didaktiske udfordringer. For hvilke typer læseaktiviteter egner sig til hvilke fag og teksttyper? Og hvordan forholder man sig til, at ikke alle kursister er lige stærke til at læse og skrive?

Sammen med Gymnasieskolernes Lærerforening, VUC Videnscenter og tre VUC’er har centret nu igangsat projektet: Lektier og læsning på VUC, der skal understøtte og udvikle hf-underviseres lektie- og læsedidaktik.

Læs mere om projekt: Lektier og læsning på VUC her

Lektiefri hf er et plus for eleverne

Der er flere gode grunde til, at VUC-institutionerne tilbyder lektiefrie forløb. Peter Heller Lützen, projektleder i Nationalt Videncenter for Læsning, fortæller:

-  Mange kursister har ikke tilstrækkelige skrive-og læsekundskaber eller hensigtsmæssige studievaner med sig fra deres tidligere skolegang, og en del af dem har slet ikke mulighed for at læse lektier derhjemme. Derfor er det godt at integrere lektier i undervisningstiden.

- Når lektierne laves på skolen med støtte fra underviserne, får kursisterne god hjælp samtidig med, at de lærer nogle gode skole- og studievaner.

Metodik og didaktik om læsning i fagene

Blandt underviserne findes der ikke en fælles terminologi om integrering af læsning i fagene. Derfor efterspørger mange undervisere en fælles metodik og didaktik til integrering af læsning og skrivning i fagene. Det er netop dette, projektet skal udvikle.

Peter Heller Lützen uddyber:

- Vi lærer og udvikler læsevaner i de sammenhænge, de bruges i. Derfor er det de enkelte fags tekster, opgavegenrer og faglige problemstillinger, vi vil arbejde med i projektet. Helt konkret kommer det til at ske i faggrupperne: dansk, naturfag samt kultur- og samfundsfagene.

Reading to Learn som metode

Gennem kurser, workshops, observationer og kollegial supervision på skolerne vil projektet udvikle didaktiske metoder inspireret af bl.a. den australske reading to learn-pædagogik.

- Et særligt element ved metoden er, at de studerende, uanset om de er stærke eller svage læsere, udvikler deres læsekompetencer i mødet med færre, men fagligt udfordrende tekster, forklarer Peter Heller Lützen, derfor læses de med en høj grad af stilladsering.

Om projekt: Lektier og læsning på VUC

Projekt Lektier og læsning på VUC igangsættes efteråret 2015 og løber ind til maj 2016.

De tre deltagende VUC’er er Københavns VUC, VUC Hvidovre-Amager og Nordvestsjællands HF og VUC i Holbæk. Projektet gennemføres som et samarbejde mellem de tre institutioner samt VUC Videnscenter, Gymnasieskolernes Lærerforening og Nationalt Videncenter for Læsning.

Projektet er støttet af Kompetencesekratariatet, som er etableret af  Finansministeriet og Centralorganisationernes Fælles Udvalg (CFU).

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsning i fagene i stedet for lektier