Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Projekter

Lektier og læsning på VUC

Mange steder udbyder hf-kurser lektiefrie forløb. Sammen med Gymnasieskolernes Lærerforening, VUC Videnscenter og tre VUC’er igangsatte centeret projektet Lektier og læsning på VUC, der skulle understøtte og udvikle hf-underviseres lektie- og læsedidaktik.

Formålet var at udvikle VUC-lærernes didaktiske kompetencer gennem et aktionslæringsforløb med fokus på lektieintegreret undervisning. Målet med dette var fastholdelse af og bedre læring for hf-kursister på VUC.

Se projektkonsulent Peter Heller Lützen fortælle om projektet: 

 • Om projektet

  Mange steder udbyder hf-kurser lektiefrie forløb. Sammen med Gymnasieskolernes Lærerforening, VUC Videnscenter og tre VUC’er har centeret nu igangsat projektet Lektier og læsning på VUC, der skal understøtte og udvikle hf-underviseres lektie- og læsedidaktik.

  Formålet med projektet er udvikling af VUC-lærernes didaktiske kompetencer gennem et aktionslæringsforløb med fokus på lektieintegreret undervisning. Målet med dette er fastholdelse af og bedre læring for hf-kursister på VUC.

  Projekt Lektier og læsning på VUC igangsættes efteråret 2015 og løber indtil maj 2016.

 • Projektdeltagere

  I projektet deltager: Københavns VUC, VUC Hvidovre-Amager og Nordvestsjællands HF og VUC i Holbæk.

  Projektet gennemføres som et samarbejde mellem de tre institutioner samt VUC Videnscenter, Gymnasieskolernes Lærerforening og Nationalt Videncenter for Læsning.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Lektier og læsning på VUC