Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Nyt Mærsk-støttet projekt i centret

Flere børn i Frederiksberg kommune skal blive sikre til at læse, skrive og regne, når de er færdige med 1. klasse. Det er målet med projektet Tidlig literacy – tidlig numeracy, som Frederiksberg Kommune sætter i gang fra maj 2016.

Projektet gennemføres i samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning og forskere fra Århus Universitet, som vil vejlede, udfordre og træne lærere og pædagoger på otte af kommunens skoler til at udvikle deres praksis, så den i endnu højere grad sikrer børnenes optimale læring.

Centerleder Lene Storgaard Brok udtaler:

- Vi glæder os til at udvikle viden om og kvalificere arbejdet med læse- og skriveforståelse, matematisk forståelse og sprogkompetencer i den tidlige indskoling i et tæt samarbejde med pædagoger og lærere.

Tidlig literacy og tidlig numeracy i Frederiksberg kommune

Projektet, der er støttet af A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, samler teamet af pædagoger og lærere, der arbejder med børnene i perioden fra de starter i skolefritidsordningen 1. maj 2016 til slutningen af 1. klasse 2018.

Det gennemføres som et aktionslæringsforløb, hvor pædagoger fra skolefritidsordningen, børnehaveklasselærere og indskolingslærere samarbejder om den didaktiske udvikling.

Lene Storgaard Brok fortæller:

- Med støtte fra Nationalt Videncenter for Læsning og gennem sidemandsoplæring vil lærere og pædagoger udvikle ny tænkning, et fælles fagsprog og pædagogiske aktiviteter om literacy og numeracy. Det bliver spændende, og vi glæder os til at gå i gang!

Del siden på email

Du deler et link til siden: Nyt Mærsk-støttet projekt i centret