Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Pædagoger på sprogvisit

Om kort tid vil pædagoger fra et dagtilbud i Lolland Kommune ruste sig med pen, papir, åbne øjne og gode ører og drage på sprogvisit i en naboinstitution.

Her skal de observere kollegers sprogstimulerende praksis og finde inspiration til at udvikle egen sprogstimulerende praksis.

Det er kernen i projektet: Pædagoger på sprogvisit, som Nationalt Videncenter for Læsning og Lolland Kommune står bag.

Indtil videre er der tale om pilotprojekt, men tanken er, at erfaringerne skal danne basis for et større projekt.

Læs mere om projektet: Pædagoger på sprogvisit her

Inspiration fra antropologien og centrets skrivedidaktikprojekt

De centrale elementer i projekt “Pædagoger på sprogvisit” er struktureret observation, reflekterende teamsamtale og afprøvning af nye tiltag.

Inspirationen til dette kommer fra to metoder, som Nationalt Videncenter for Læsning har gode erfaringer med, nemlig: Forbløffende praksisser og Lærere lærer af lærere.

Charlotte Reusch, projektleder og faglig konsulent i centret, uddyber:

- Vi har hentet inspiration i den antropologiske metode: Forbløffende praksisser, der går ud på at undersøge et felt med en åben og nysgerrig indstilling. Og så har vi hentet inspiration fra centrets store projekt Skrivedidaktik på mellemtrinnet i alle fag, hvor lærere på fem skoler i Ishøj lavede skoleudvikling ved at lære af hinandens praksis.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Pædagoger på sprogvisit