Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Viden om Literacy – live

Hør skribenter fra centrets tidsskrift, Viden om Literacy, udfolde deres forskning i tv-programmet Viden om Literacy – live.

I denne udsendelse deltager Ole Christensen, lektor v. professionshøjskolen UCC.
Ole Christensen har igennem flere år undersøgt skolens og familiens mediebrug. I Viden om Literacy nr. 16 skrev han, sammen med centerleder Lene Storgaard Brok, artiklen: Tryllebindende teknologier?

Viden om Literacy – live, når tidsskrift bliver til tv

Viden om Literacy – live er et tv-program, hvor skribenter fra Nationalt Videncenter for Læsnings tidsskrift: Viden om Literacy, udfolder deres artikler og forskning foran et kamera. Programmet består af to dele. Dels et interview med skribenten. Dels et filmet oplæg.

Viden om Literacy – live er tilrettelagt af Nationalt Videncenter for Læsning og produceret af tv-kanalen dk4.

Der er ialt lavet to programmer. I det andet program medvirker Thorkild Hanghøj, lektor og ph.d., Aalborg Universitet.

Interview med Ole Christensen om medieforståelse og – brug i skolen

Oplæg v. Ole Christensen om Familiens mediebrug

Del siden på email

Du deler et link til siden: Viden om Literacy – live