Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Bedre skriftlig fremstilling på FVU

Forberedende Voksenundervisning, FVU, er et tilbud til alle, der ønsker at blive bedre til at læse, skrive eller regne. Dog volder den skriftlige fremstilling i læseundervisningen især de tosprogede kursister vanskeligheder.

Derfor gennemfører Nationalt Videncenter for Læsning i samarbejde med VUC Videnscenter projektet Forberedende Voksenundervisning med fokus på produktiv skriftlighed for tosprogede, der skal styrke FVU-undervisernes skrivedidaktiske praksis.

Fokus på skrivedidaktisk praksis

- I projektet vil vi arbejde med undervisernes skrivedidaktik med særligt fokus på modellering, stilladsering og responsgivning, fortæller projektleder Peter Heller Lützen fra Nationalt Videncenter for Læsning.

- FVU-kursister er en meget sammensat gruppe, så vi fokuserer på, hvordan man kan differentiere og modellere mere.

- Det handler om, at læreren skriver sammen med kursisterne, og at de får støtte i deres arbejdsprocesser. Urutinerede skribenter går ofte i stå og skal have værktøjer til at planlægge deres egen proces og ideer til, hvordan de kan revidere og forbedre deres tekster.

Seminardage om skrivedidaktik

Sammen med VUC Videnscenter afholder Nationalt Videncenter for Læsning en række seminardage for FVU-undervisere og her vil der være særligt fokus på arbejdsmarkedsrettede tekster og genrer som f.eks. dokumentationstekster, afrapporteringer, indberetninger, mails til kolleger, CV’er og ansøgninger.

På seminarerne kommer den enkelte underviser to gange. Peter Heller Lützen uddyber:

- Underviserne på FVU er generelt meget dynamiske og udvikler selv en masse materiale, som vi med projektet her vil prøve at få spredt til flere. Ved at komme to gange på seminar kan underviserne få præsenteret en række konkrete værktøjer, der afprøves i den mellemliggende periode, hvorefter der være kollegial vidensdeling den sidste seminardag, hvor vi i fællesskab kan udvikle nye tilgange.

Seminarerne er for alle FVU-undervisere i Danmark, og er allerede fuldt bookede.

Om projektet

Forberedende Voksenundervisning med fokus på produktiv skriftlighed for tosprogede løber fra marts til november 2016.

Projektet gennemføres af Nationalt Videncenter for Læsning sammen med VUC Videnscenter og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Projektet er støttet økonomisk af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Bedre skriftlig fremstilling på FVU