Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Projekter

Forberedende Voksenundervisning med fokus på produktiv skriftlighed for tosprogede

Forberedende Voksenundervisning, FVU, er et tilbud til alle, der ønsker at blive bedre til at læse, skrive eller regne.

FVU-læsning rummer både læsning og skrivning og skriftlig fremstilling, som ofte volder kursisterne vanskeligheder.

Derfor gennemførte Nationalt Videncenter for Læsning i samarbejde med VUC Videnscenter en mindre undersøgelse af FVU-undervisernes skrivedidaktiske praksis og afholdte to seminarer om skrivedidaktik for FVU-undervisere i henholdsvis maj og september 2016. Seminarerne blev afholdt i både Øst- og Vestdanmark.

Se projektkonsulent Peter Heller Lützen fortælle om projektet:

 • Om projektet

  Forberedende Voksenundervisning, FVU, er et tilbud til alle og var oprindeligt tænkt som et alment tilbud. Men i dag har ca. halvdelen af kursisterne flersproglig baggrund, hvilket rejser nogle særlige udfordringer i kursernes skriftlige elementer.

  Nationalt Videncenter for Læsning gennemfører sammen med VUC Videnscenter for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling dels en mini-undersøgelse af FVU-undervisernes skrivedidaktiske praksis og dels to sammenhængende seminardage for FVU-undervisere.

  Der er på de to seminardage særligt fokus på arbejdsmarkedsrettede tekster og genrer. Det kan fx være dokumentationstekster, afrapporteringer, indberetninger, mails til kolleger, CV’er og ansøgninger. Derudover arbejdes med undervisernes skrivedidaktik med særligt fokus på modellering, stilladsering og responsgivning.

  Projektet gennemføres fra marts til november 2016.

 • Projektdeltagere

  Projektet bliver gennemført af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, VUC Videnscenter og Nationalt Videncenter for Læsning

Del siden på email

Du deler et link til siden: Forberedende Voksenundervisning med fokus på produktiv skriftlighed for tosprogede