Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Behov for forskning i differentieret læseundervisning

PISA 2015 viser, at Danmark klarer sig godt i en international sammenligning, men at der stadig er behov for at styrke læseforskningen og udvikle viden om, hvordan der undervises i læsning i skolen.

Helt konkret efterlyser Nationalt Videncenter for Læsning empirisk forskning i læsedidaktik. Således lyder Lene Storgaard Broks reaktion på de nye PISA resultater. 

Didaktisk forskning, der kan understøtte de svageste læsere

PISA 2015’s læsetest viser, at 15 % af vores elever har så vanskeligt ved at læse, at de vil få problemer med at gennemføre en uddannelse ud over folkeskoleniveau, og at de sandsynligvis vil klare sig dårligt i arbejdslivet. Det fortalte Hans Hummelgaard, formand for PISA-konsortiet, ved lanceringen af PISA resultaterne.

- Det betyder, at vi står med store didaktiske udfordringer i forhold til denne gruppe, mener Lene Storgaard Brok, leder af Nationalt Videncenter for Læsning. Det bør vi som samfund reagere på ved at igangsætte didaktisk forskning i læsning, som kan udvikle ny viden om, hvordan man motiverer og understøtter disse elevers læsekompetencer.

Didaktisk forskning, der kan understøtte alle

Det er dog ikke kun de svageste elever, som skal være genstandsfelt, vi behøver også mere viden om hvordan alle elever lærer at læse på forskellig vis. Lene Storgaard Brok uddyber:

- Vi har en folkeskolelov der siger, at ”alle elever skal lære så meget de kan”. Når man skal lære noget, har man brug for at kunne læse og skrive, da det er grundkompetencer i alle fag. Derfor skal alle elever udfordres i skolen, hvis de skal lære så meget, de kan.

Lærere skal lære af lærere

- I Nationalt Videncenter for Læsning har vi gode erfaringer med projekter, hvor lærerne lærer af hinanden, og det vil det være indsigtsgivende at åbne dørene ind til klasseværelserne og lade lærerne blive inspireret af hinandens metoder og didaktiske tilgange.

- Sådanne projekter kræver empirisk forskning i læsning, og det vil kunne være med til at pege på, hvordan man med forskellige metoder og forskellige didaktikker kan bedrive god læseundervisning både til gavn for lærerens måder at undervise på og til gavn for alle elevers læring. Det hilser vi velkommen, slutter hun.

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Behov for forskning i differentieret læseundervisning