Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Børns læseudvikling styrkes af mor og far

Når forældre læser sammen med deres barn, har det store gevinster for barnets læseudvikling.

Det viser forskningsprojektet READ, der er udført i samarbejde mellem Aarhus Universitet, Aarhus Kommune og VIA University College.

Projekt med fokus på mere læsning i hjemmet

I READ projektet er forældre til 1500 aarhusianske elever i 2. og 3. klasse blevet opfordret til at læse mere sammen med deres barn i hjemmet.

Det er sket ved, at eleverne ad to omgange har fået udleveret bøger til selvlæsning, mens forældrene har fået konkret vejledning til bedst muligt at støtte og hjælpe deres børn til at læse og forstå teksterne.

Film og vejledning til inspiration

I vejledningen er der lagt vægt på, at forældrene ikke fokuserer på resultatet – altså hvor korrekt børnene læser – men istedet opmuntrer og roser børnene for deres indsats.

Der er også lavet en film som inspiration til, hvordan forældrene kan læse med deres barn. Filmen er oversat til fem sprog, mens bøger og forældrevejledning foreligger på 10 sprog.

Læsning derhjemme svarer til 4 måneders fremgang i læseevner

Resultaterne af læsningen i hjemmene viser, at eleverne efter to måneder har haft, hvad der svarer til fire måneders fremgang i læseevner.

Forskerne bag projektet konkluderer ud fra det, at læsning derhjemme kan svare til to voksne i klassen eller fire timers ekstra danskundervisning om ugen i 4 måneder i 4. klasse.

Endvidere viser resultatet, at der er et stort potentiale i at styrke samarbejdet mellem skole og hjem.

Om READ

Børn og Unge i Aarhus kommune har gennemført forskningsprojektet READ i samarbejde med TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet og VIA University College.

Projektet har haft til formål at undersøge, hvorvidt en relativ enkel indsats kan højne forældrenes engagement og samproduktion med skolen med fokus på udviklingen af barnets faglige kompetencer inden for læsning og matematik.

29 aarhusianske folkeskoler har deltaget med 2. og/eller 3. klasse; halvdelen af de i alt 133 klasser er ved lodtrækning udpeget til indsatsgruppe og halvdelen til sammenligningsgruppe. I alt har cirka 1500 elever deltaget i projektet.

Kilde: Pressemeddelse, Aarhus Kommune.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Børns læseudvikling styrkes af mor og far