Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Forældre kan styrke deres barns læseudvikling

Forældre kan løfte deres børns læseudvikling ved at læse sammen med dem derhjemme. Det viser READ, et stort projekt i Aarhus kommune, hvor forældre til 1500 aarhusianske elever i 2. og 3. klasse er blevet opfordret til at læse sammen med deres barn.

Centret talte med en af medarbejderne på projektet, Mette Vedsgaard fra VIA University College, Aarhus, for at høre mere om, hvad der ligger bag succesen. 

Fokus på samvær og samtale om det læste

- Alle forældre vil deres barn det bedste, men det er ikke alle forældre der tror, de kan hjælpe deres barn med læsningen, forklarer Mette Vedsgaard og tilføjer:

- Det kan være forældrene ikke har så gode erfaringer fra skoletiden, det kan være de ikke tror de har ressourcerne til det eller det kan være, at de tror de skal indtage en lærer- eller underviserrolle, som de ikke føler sig hjemme i.

Omdrejningspunkt i READ projektet var derfor at skabe positiv opmærksomhed omkring læsning. Læsning skulle ikke opfattes som lig med lektier. Der skulle fokus på samvær og samtale.

Forældreguide til læsning

- Når man læser sammen, skal det helst være en hyggelige, social stund, der giver anledning til snak om sprog og bøger mellem barn og voksen, forklarer Mette Vedsgaard, vores fokus var derfor at udvikle redskaber, som kunne sætte en dialog om det læste i gang.

Det resulterede i en lille guide til forældre i at læse med sit barn. Den var fyldt med inspiration og konkrete redskaber til at spørge ind til både det læste og til billeder, kort sagt det bogen handlede om.

Inspirationen til udviklingen af guiden fandt forskergruppen blandt andet i metoden Dialogisk Læsning samt i forskning i børns sprogudvikling og læsning.

Alle forældre har læse-ressourcer

- Der er mange forældre, som allerede læser sammen med deres barn, fastslår Mette Vedsgaard. Derfor har vi i READ projektet fokuseret særligt på, at få fat i de forældre, som måske ikke troede, de kunne hjælpe deres børn med læsningen eller være en faglig støtte for dem.

For at nå så mange forældre som muligt var guiden derfor tilgængelig på forskellige sprog, ligesom der blev lavet en række film, der præsenterede redskaberne. Endelig spillede de deltagende skoler en afgørende rolle, idet lærerne formidlede guiden på forældremøder og brugte den i skolernes øvrige skole-hjem samarbejde.

- Når projektets resultater viser, at inddragelse af forældre betyder, at læsekompetencen løftes hos samtlige børn, så viser det os, at der ligger en stor ressource gemt her der blot kræver, at vi kommunikerer med forældrene på den rigtige måde: De skal se sig selv som læsere og have de rigtige redskaber til at agere som læsere, slutter Mette Vedsgaard.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Forældre kan styrke deres barns læseudvikling