Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Greb til læselyst

Det nye projekt En generation af stærke læsere – greb til læselyst skal via en stor spørgeskemaundersøgelse indhente ny viden om de 9-13-åriges læsning, en viden der igen skal omsættes af landets biblioteksansatte i initiativer og formidling målrettet børn og unge.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Tænketanken Fremtidens biblioteker, videncentret læremiddel.dk og Nationalt Videncenter for Læsning.

Behov for ny viden om børns læsning

- Styrkelse af børns fritidslæsning er en af bibliotekernes kerneopgaver, fastslår Lotte Hviid Dhyrbye, leder af Tænketanken Fremtidens biblioteker og projektleder for Greb til læselyst, men vi har brug for ny viden om, hvad der stimulerer børns læselyst anno 2016, så bibliotekerne fortsat kan understøtte deres fritidslæsning på virkningsfulde og inspirerende måder.  

- Med biblioteksansatte fordelt på 97 folkebiblioteker landet over står vi med en kæmpe ressource i forhold til at styrke børns læselyst, supplerer Lisbet Vestergaard, udviklingskonsulent ved Københavns Biblioteker, og med projektet ønsker vi både at opkvalificere deres viden og sætte deres kompetencer i spil.

- Derfor er vi glade for at søsætte dette projekt, konkluderer Lotte Hviid Dhyrbye, fordi vi på et forskningsbaseret grundlag igangsætter såvel en landsdækkende kompetenceudvikling som et landsdækkende udviklingsarbejde i biblioteksregi.

Landsdækkende læsevaneundersøgelse

Den seneste undersøgelse af børns læsevaner i fritiden blev lavet af Stine Reinholdt Hansen i 2010 i forbindelse med ph.d. afhandlingen Når børn vælger litteratur – læsevaneundersøgelse perspektiveret med kognitive analyser.

Det er også ph.d. og forskningsformidler Stine Reinholdt Hansen, der, sammen med to kolleger fra Læremiddel.dk, ph.d. og lektor Stig Toke Gissel samt adjunkt Morten Rasmus Puck, skal stå i spidsen for den nye landsdækkende læsevaneundersøgelse, der indgår i projektet.

- Der er faktisk ikke lavet en decideret læsevaneundersøgelse af børns læsevaner i fritiden siden min undersøgelse i 2010, forklarer Stine Reinholdt Hansen, derfor er der stort behov for ny viden om børns læsning.

- Især fordi digitaliseringen har ændret børns brug af medier helt enormt. I forhold til læsning betyder det først og fremmest, at børn har fået mulighed for at vælge andre medier end bogen, når de vil læse.

- Den voksende digitale markedsføring af bøger i form af hjemmesider, booktrailers, blogs m.m. kan også sagtens have en positiv indvirkning på børns læsning. Det tyder bl.a. læsevaneundersøgelser fra England på. Derfor bliver det spændende at se, hvad en ny og opdateret læsevaneundersøgelse viser i forhold til børns læselyst og brug af forskellige medier, fortæller hun.

Læsevaneundersøgelsen gennemføres som en stor kvantitativ spørgeskemaundersøgelse og forventes afsluttet i juni 2017.

Viden om børns læsning skal omsættes i bibliotekarers praksis

Med den nye læsevaneundersøgelse i ryggen skal Nationalt Videncenter for Læsning understøtte udvikling af nye initiativer og formidling til børn og unge på landets biblioteker. Det vil dels ske ved at formidle undersøgelsens resultater og anbefalinger på en række lokale arrangementer, dels ved at iværksætte en række såkaldte ”visitter”, hvor bibliotekarer besøger hinanden og lærer af hinandens praksis.

- ”Visitterne” bygger på den antropologiske metode Forbløffende Praksis, som centret har stor og god erfaring med og blandt andet anvender i projektet Pædagoger på Sprogvisit, fortæller Henriette Romme Lund, faglig konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning, der skal facilitere møderne mellem bibliotekarerne.

- Kort fortalt handler det om at besøge hinandens rum og hverdag for at se, hvordan fagkolleger arbejder, i dette tilfælde i forhold til børn og unge. Man kan eksempelvis se på, hvordan de italesætter målgruppen, hvordan de møder og formidler til børn og unge og hvordan de indretter biblioteket som rum i forhold til målgruppen.

- Man kommer altså med et åbent og nysgerrigt sind for at lade sig inspirere af andre, det skal så følges op med teamsamtaler, så den nye viden deles og diskuteres, samt med nye tiltag, og det er en proces, som jeg ser meget frem til at være del af, slutter hun.

Om projekt Greb til læselyst

Projekt Greb til Læselyst er et to-årigt projekt, der afsluttes foråret 2018.
Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og Det rådgivende udvalg for Udviklingsmidler til nationale folkebiblioteksformål.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Greb til læselyst