Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Hit med lyden

En dreng kravler hen mod en lille tøjdyrsugle. Uuuuu siger han omsorgsfuldt, da han tager den i favnen. Bag ham har to små piger fundet bogstavet ”i” og billedet af en isbjørn på et tæppe: iiiii udbryder de glædestrålende.

Det at genkende, sige, lytte og lege med bogstaver og bogstavlyde er omdrejningspunkt for aktiviteterne, når en musikpædagog og sprogkonsulenter fra Sproghuset i Viborg samler børn og voksne fra kommunens dagpleje og dagtilbud.

Materialet der anvendes hedder ”Hit med Lyden”. Viborg kommune bad Nationalt Videncenter for Læsning evaluere det. Rapporten ligger nu klar. 

Lyd og bogstavindlæring for de 0-6-årige

”Hit med lyden” består af bøger, sange, aktiviteter og et stort sortiment af spil og sprogpædagogiske værktøjer, som kan lånes.

Det hele understøtter arbejdet med at introducere lyd og bogstaver for børn i aldersgruppen 0-6 år og Gitte Skyum Kjøge, der har udviklet materialet og er leder af Sproghuset i Viborg Kommune, er meget begejstret for det:

- Vi er glade for at have et materiale, der gør det muligt at lave en tidlig og sammenhængende indsats, fortæller hun.

Lene Storgaard Brok, leder af Nationalt Videncenter for Læsning, der har evalueret materialet, supplerer:

- Fokus er på det fonologiske og auditive arbejde og så giver materialet et indblik i, hvordan en kommune tilrettelægger og arbejder med sproglig opmærksomhed gennem lyd-aktiviteter. 

Lyd som vej til bogstavindlæring

Konsulenterne fra Sproghuset tager ud og gennemfører Hit med Lyden-aktiviteterne lokalt. Her sætter de fokus på leg med lyd, så dagplejere og pædagoger kan inspireres til at arbejde med materialet i hverdagen og synge, lege og bevæge sig sammen med børnene.

- De tager dyrene med hjem og synger bogstavsange, viser bogstaver og taler om bogstaver sammen med børnene, fortæller Lene Storgaard Brok. Hit med Lyden er i det hele taget et pædagogisk værktøj, der er let at omsætte i sin hverdag.

- Og, tilføjer hun, børnene synes det er sjovt. De er glade for at lege med bogstavernes navne, form og lyde. Som del af evalueringen observerede jeg materialet i brug, og her så jeg børn, der koblede forlyd til et dyr som eksempelsiv ”u” i uglen Ulla og som genkendte og udtalte bogstavet ”i” når de fandt det sammen med et billede af isbjørnen Ib.  

Gitte Skyum Kjøge tilføjer:
- Vi ved, at det er den tidlige indsats, der er afgørende for børns senere generelle trivsel, og at der er stor sammenhæng mellem børnenes sproglige forudsætninger i 0-6 års alderen og deres senere læsefærdigheder. Derfor forventer vi på sigt, at arbejdet kan resultere i bedre læsefærdigheder hos vores skoleelever. 

Også andre veje til bogstavindlæring

Som evaluator konkluderer Lene Storgaard Brok, at materialet Hit med Lyden er et stærkt materiale til at arbejde med lyd.

Hun mener også, at det rummer en række udviklingsmuligheder, der kunne brede dette fokus ud. Blandt andet, foreslår hun, kunne man arbejde med fortælling, udvikling af ordforråd og sprog i brug:

- Man kunne lære børnene at kommunikere med sproget på mange forskellige måder. De kunne tegne og børneskrive. De kunne forme ord og sætninger – sende breve og opdage, at de kan bruge skriftsproget til at udtrykke sig med.   

- Man kunne også skabe fokus på fortælling og ordforråd ved at udvikle en fortælling omkring de dyr som børnene møder i materialet. Hvor bor Ulla ugle og isbjørnen Ib, eksempelvis? Det ville skabe en rød tråd, som der helt sikkert ville kunne spindes mange gode fortællinger af, slutter hun.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Hit med lyden