Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Ideer til bedre læsning på ungdomsuddannelserne

Sammen med VUC Videnscenter har centret udgivet et nyt idékatalog: Metoder til bedre læsning på hf, der giver inspiration til, hvordan undervisere på HF og andre ungdomsuddannelser kan udvikle deres læse- og lektiedidaktik og derigennem styrke kursisternes læsekompetencer.  

Idékataloget giver både konkrete værktøjer samt idéer til praksis og henvender sig til alle, der vil arbejde med lektieintegreret undervisning i ungdomsuddannelserne.

Mange med læseudfordringer på ungdomsuddannelserne

- Der er mange svage læsere blandt hf kursisterne, fastslår Peter Heller Lützen fra Nationalt Videncenter for Læsning.

- De har ikke strategier for, hvordan de skal læse de ofte ret krævende tekster, de møder i skolen, og derfor formår mange af dem ikke at forberede sig til undervisningen. Det har den konsekvens, at underviserne må kompensere for kursisternes læseudfordringer ved at integrere tekstlæsning i selve undervisningen.

Værktøjer til øgede læsekompetencer

Projektet Lektier og læsning på VUC, som idékataloget er resultat af, har vist, at underviserne ofte kompenserer for kursisternes læseudfordringer ved fx at læse tekster højt for dem, men ikke i tilstrækkelig grad får hjulpet kursisterne til at udvikle deres egne læsekompetencer. Dette er imidlertid vigtigt for, at de kan gennemføre en videre uddannelse.

- Derfor afprøvede vi i projektet, hvordan forskellige værktøjer kunne sikre, at hf kursisterne fik læst den nødvendige tekst og samtidig tilegnet sig strategier for selvstændig læsning med tilstrækkelig forståelse, fortæller Peter Heller Lützen.

Idékatalog med værktøjer og praksiseksempler

I projektet blev der afprøvet og evalueret tre konkrete værktøjer. Disse præsenteres i idékataloget, der også rummer inspiration til, hvordan undervisere kan anvende værktøjerne til at styrke kursisternes læsekompetencer.

De tre værktøjer der præsenteres er:

  • Stilladseret læsning: Ud fra en fælles forberedelsesskabelon læser underviser og kursister i fællesskab langsomt og med understregninger teksten. Således støtter underviseren kursisterne igennem læsningen.
  • Læseguides: Kursisterne får udleveret et dokument, der beskriver læseformål og aktiviteter til støtte for forståelsen. Det sikrer, at kursisterne forholder sig aktivt til teksten og foretager en forståelsesmæssig bearbejdning af dens faglige indhold.
  • Opmærksomhed på ordforråd: Kursisterne lærer strategier for, hvordan de kan arbejde med at udvide deres ordforråd og således handle, når de støder på et ukendt ord.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ideer til bedre læsning på ungdomsuddannelserne