Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Inspirationsmateriale til arbejdet med ordblinde elever i grundskolen

På emu.dk Danmarks Læringsportal kan man nu finde et online inspirationsmateriale, der beskriver, hvordan der kan følges op pædagogisk på Den nationale Ordblindetest.

Se materialet: Ordblindhed i grundskolen - Læsevejledere - Lærere og pædagogisk personale, her

Cases, metoder og gode råd samlet ét sted

Inspirationsmaterialet giver eksempler på cases, metoder og overvejelser fra fagfolk i Danmark og tager udgangspunkt i dansk og international forskning i elever, der udvikler ordblindhed.

Det bygger desuden på viden og råd fra ordblinde elever og fra forældre til ordblinde børn.

Tidlig indsats er vigtig 

Den centrale anbefaling er, at ordblinde elever sikres bedst gennem en tidlig indsats og et godt samarbejde mellem aktørerne om barnet. 
 
Inspirationsmaterialet findes som samlet rapport målrettet læsevejledere og læsekonsulenter og som små inspirationskanaler, der henvender sig til elever, forældre, lærere og pædagogisk personale, læsevejledere, skoleledelser og læsekonsulenter i kommunale forvaltninger.

Materialet er udarbejdet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Inspirationsmateriale til arbejdet med ordblinde elever i grundskolen