Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Læring til fremtiden

Hvordan bliver man gennem læring bedst klædt på til livet – og arbejdslivet – i det 21. århundrede? Hvilke færdigheder og kompetencer er vigtige at tilegne sig? Og hvorledes kan man som underviser helt konkret indarbejde dem i sin undervisning?

Det er afgørende spørgsmål, der følger med begrebet ’21st Century Skills’, som er temaet for den nyeste udgivelse på sitet literacy.dk.

Det 21. århundredes kompetencer

Om det 21. århundredes kompetencer – fra arbejdsmarkedspolitik til allemandseje – sådan hedder den artikel Ulf Dalvad Berthelsen, adjunkt på DPU, AU, har skrevet til literacy.dk, for at give læserne en grundig indføring i det man globalt set kalder for 21st Century Skills. 

Artiklen giver ikke blot en bred historisk indføring i det 21. århundredes kompetencer, den rummer også en kritisk diskussion af begrebet, der, som Berthelsen skriver, hverken er ”politisk neutralt eller indholdsmæssigt veldefineret.”

Men først lægger Berthelsen ud med en præsentation af de herskende definitioner af 21st Century Skills, sådan som de bliver formuleret af OECD og de to læringskonsortier P21 og ATC21S. Om end disse tre organisationer anskuer begrebet forskelligt, finder man også en række væsentlige lighedspunkter i deres definitioner. De fremhæver f.eks. alle tre evnen til at anvende sociale og digitale teknologier, evnen til selvledelse og selvlæring, evnen til at samarbejde og indgå i sociale relationer og evnen til at tænke kritisk og være innovativ og kreativ.

Danmark, dannelse og det 21. århundredes kompetencer

I Danmark har det især været underviserne selv, der har vist positiv interesse for 21st Century Learning, påpeger Berthelsen, og ofte har interessen været knyttet til brugen af nye medier og lærings-, informations- og kommunikationsteknologi. Men man har hidtil også været noget ukritisk, mener han.

Derfor vender han sig i artiklen mod diskussionen om forholdet mellem kompetence og dannelse, som han mener indirekte kan give et kritisk perspektiv på 21st Century-tænkningen. For spørgsmålet er, om kompetencebegrebet – som er selve fundamentet i 21st Century Skills – virker reducerende ind på dannelsestanken i det danske skolesystem.

Literacy og 21st Century Skills

Berthelsen har skrevet artiklen specielt til literacy.dk, og derfor rummer den selvfølgelig også en grundig behandling af forholdet mellem literacy og det 21. århundredes kompetencer.

Bl.a. diskuterer Berthelsen i hvor høj grad 21st Century Skills også kan betegnes som literacy-kompetencer. Herved rammer artiklen lige ned i den aktuelle debat om literacy-begrebets definition og status i det 21. århundredes læringslandskab.

Rundt om artiklen

Som altid på literacy.dk bliver Berthelsens fyldestgørende forskningsartikel perspektiveret og nuanceret af en række kortere tekstbidrag og film.

Konsulent Kasper Koed fra Center for Undervisningsmidler på Professionshøjskolen UCC, kommenterer Berthelsens artiklen ved at uddybe, hvordan man på Center for Undervisningsmidler har forsøgt at praksisoversætte 21st Century Skills, så de kan anvendes i skoler og kommuner. 

Nikolaj Elf, Lektor på Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, diskuterer 21st Century Skills betydning for uddannelsesforskningen og ender med at skitsere en lokalt og regionalt orienteret uddannelsestænkning som alternativ.

Desuden kan man gennem tre små film få et indblik i, hvordan man arbejder med 21st Century Skills i praksis.

Folkeskolelærer og blogger om emnet, Josefine Jack Eiby, fortæller i to film om P21’s definition af 21st Century Skills samt om, hvordan hun helt konkret arbejder med de fire K-er – kollaboration, kommunikation, kreativitet og kritisk tænkning – i sin undervisning. Mens Thomas Kramer, Digital Læringskonsulent på Pædagogisk Center i Kolding, forklarer, hvordan de i centret anvender 21st Century Skills i deres pædagogiske laboratorie.

Om literacy.dk

Det er Nationalt Videncenter for Læsning i samarbejde med forlaget Samfundslitteratur, der står bag sitet literacy.dk, hvor lærere, undervisere og studerende gratis kan downloade artikler og se film om literacy.

Formålet er at stille et forskningsbaseret materiale om literacy til rådighed, som kan bruges til undervisning, opgaveskrivning – eller til bare hurtigt og nemt at indhente viden om begrebet.

 literacy.dk er tematisk opbygget. Alle temaer belyses via en forskningsartikel om et særligt aspekt af literacy-begrebet, og omkring denne kernetekst finder man en række tekster og film, der supplerer og diskuterer artiklens emne.

 • Se tre film om 21st Century Skills

  21st Century Skills v. Thomas Klarlund Kramer

  Thomas Klarlund Kramer, digital læringskonsulent på Pædagogisk Center i Kolding fortæller her om hvordan man i centret arbejder med 21st Century Skills.

  21st Century Skills i praksis. Josefine Jack Eiby fortæller

  Josefine Jack Eiby er lærer på Øster Farigmagsgades Skole og blogger om 21st Century Skills. I denne film fortæller hun om, hvordan hun arbejder med 21st Century Skills i sin undervisning og giver et konkret eksempel med "pandekagematematik".

  Hvad er 21st Century Skills? Josefine Jack Eiby fortæller

  Josefine Jack Eiby er lærer på Øster Farigmagsgades Skole og blogger om 21st Century Skills. I denne film fortæller hun om, hvad der ligger i begrebet 21st Century Skills. Referencen er et "framework" udviklet af netværksorganisationen P21. Det kan findes på sitet www.p21.org

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læring til fremtiden