Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Når skole og bibliotek mødes om litteraturformidling

Med folkeskolereformens ”åben skole” er der skabt grobund for nye samarbejdsmuligheder mellem grundskole og lokalsamfund. Men hvilke muligheder og udfordringer ser lærere og bibliotekarer, når de skal samarbejde om litteraturformidling?

Det har Lonni Østergaard undersøgt i sit speciale ”Hvor tager vi litteraturen hen?”.

Hun peger på, at både lærere og bibliotekarer er begejstrede overfor et samarbejde, men at forskelle i barnesyn og forståelse af litteraturformidling gør det svært at definere, hvad det konkret skal indebære.

Ja til samarbejde om litteraturformidling – meeen

I sit speciale interviewede Lonni Østergaard lærere og bibliotekarer om deres holdning til litteraturformidling og et samarbejde om litteraturformidling. Hun fortæller:

- Grundlæggende er begge faggrupper stærkt optaget af børns litteraturlæsning. De gør sig grundige overvejelser over, hvad der skal formidles, hvorfor der skal læses litteratur og hvordan børn skal møde fortællinger og så var de positivt stemte overfor et samarbejde. 

Det stod dog også tydeligt, at et samarbejde mellem de to faggrupper ville blive udfordrende og problematisk. Noget der, forklarer Lonnie Østergaard, især skyldes fagområdernes forskellige formålsbeskrivelser, der betød ligeledes forskellige syn på børn og litteraturformidling.

Barnet og litteraturformidling forstås forskelligt i skolen og på biblioteket

- Biblioteket er et kultursted præget af uformelle læreprocesser, som børn opsøger af egen fri vilje, fortæller Lonnie Østergaard, og skolen er præget af formelle rammer, som både definerer, hvor man skal være hvornår og hvad der skal læres.

De to rum repræsenterer derfor hvert sit syn på barnet og det har betydning for, hvad det er man ønsker med sin litteraturformidling.

- Skarpt opridset kan man sige, at man i skolen ønsker at udvikle barnets læsekompetence, dannelse og analytiske kunnen mens man på biblioteket ønsker at give barnet adgang til litteratur, gode læseoplevelser og styrke dets læselyst.

Et samarbejde starter med…et møde

Disse markante forskelle betyder, mener Lonni Østergaard, at et samarbejde omkring litteraturformidling kun lykkes, når skole og bibliotek anerkender og inddrager hinandens styrker. 

Det er derfor, i hendes mening, hverken tilstrækkeligt eller ønskeligt, at skolerne deltager i allerede planlagte forløb på biblioteket. Lærerne og bibliotekarer må sammen definere, hvorfor der skal samarbejdes, hvordan der skal samarbejdes og hvad er skal samarbejdes om. 

- Med denne tilgang vil skole og bibliotek kunne udfolde hvert sit særegne potentiale samtidigt med, at der kan skabes en ny, fælles og udvidet platform for litteraturformidling, slutter hun.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Når skole og bibliotek mødes om litteraturformidling