Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Ny rapport om ordblindeundervisning for voksne

Siden 2007 har ordblindeundervisning for voksne været et selvstændigt undervisningstilbud placeret på landets voksenuddannelsescentre (VUC). En ny rapport fra Undervisningsministeriet analyserer kvaliteten af ordblindeundervisning for voksne og her har Nationalt Videncenter for Læsning siddet med i referencegruppen.

Hent "Analyse af ordblindeundervisning for voksne"

Bedre og mere målrettet undervisning

Ordblindeundervisning for voksne er særligt målrettet ordblinde, der gerne vil forbedre deres skriftlige færdigheder og rummer dertil specialpædagogisk bistand. Målet er, at forbedre deltagernes muligheder for at fungere i beskæftigelse, i uddannelse og i samfunds- og privatlivet.

Den aktuelle rapport har evalueret uddannelsen for at styrke kvaliteten og i højere grad at målrette skolernes tilbud til de voksne ordblindes behov.

Vigtigt at støtte uddannelsesstederne

Rapporten konkluderer helt overordnet, at de uddannelsessteder, der udbyder ordblindeundervisning for voksne er meget fokuserede på, at tilbyde en relevant og målrettet undervisning. Til gengæld ser rapporten en tendens til, at ordblindeundervisningen kommer under pres på uddannelsesinstitutionerne, fordi den ikke er så profitabelt et undervisningstilbud.

Derfor er det vigtigt at støtte uddannelsesstederne i at vedblive med at give gode tilbud på ordblindeuddannelse, påpeger rapporten. Hvordan dette konkret skal gøres, kan man læse mere om i rapporten.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ny rapport om ordblindeundervisning for voksne