Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Pædagoger på sprogvisit

Med støtte fra Velfærds- og forskningsfonden for Pædagoger søsætter centret nu "Pædagoger på sprogvisit".

Et projekt, hvor pædagoger får inspiration til at udvikle egen praksis ved at besøge naboinstitutioner og her observere arbejdet med at understøtte børns sproglige udvikling.

28 pædagoger fra 10 institutioner i Hvidovre, Bornholms, Albertslund og Lolland Kommune er med i projektet.

Et sprogvisit

I projektet besøger pædagoger både et andet dagtilbud og en børnehaveklasse i deres egen kommune.

- Det spændende ved sprogvisit som metode er, at pædagogerne går på opdagelse i ”andre verdener”, forklarer projektleder Lene Storgaard Brok.

- De oplever, hvordan andre pædagoger og børnehaveklasseledere leger med sprog og udvikler sprog sammen med børnene. Og ud fra det får de ideer og inspiration til at udvikle nye pædagogiske tiltag hjemme i eget dagtilbud.

Man lærer godt ved at lære af hinanden

Sprogvisittet betyder, at de mange gode ideer, der findes lokalt i den enkelte institution, deles og videreudvikles pædagogerne imellem. Derved spredes erfaringer mellem fagkolleger.

- Kort fortalt handler det om at observere noget, der er nyt og dermed ”fremmed” for dig – og så bruge de iagttagelser til at skabe forandringer i egen hverdag, fortæller Lene Storgaard Brok videre.

- Det er en metode vi tidligere har arbejdet med i Nationalt Videncenter for Læsning og som inden for forskningen kaldes: Forbløffende praksisser.

Hvordan observerer man sprog?

Med sig på besøget tager pædagogerne et observationsskema, hvori de blandt andet skal notere, hvordan de ser aktiviteter, materialer, interaktion og læringsrum invitere til et sprogligt pædagogisk arbejde med børnene.

Chalotte Reusch, projektkonsulent, uddyber:

- At se på aktiviteter, materialer, interaktion og læringsrum giver et bredt blik på og dermed indblik i det sproglige arbejde, fordi det både sætter fokus på rammer om hele barnets dag i institutionen, på aktiviteter, der typisk er af mere begrænset varighed, og på samvær børn-børn og voksne-børn imellem.


Om projektet: Pædagoger på Sprogvisit

Det er ikke første gang Nationalt Videncenter for Læsning gennemfører et projekt med Sprogvisit som metode. I efteråret 2015 gennemførte centret et pilotprojekt, hvor de deltagende pædagoger afprøvede de observationsskemaer og teamsamtalestrukturer, som nu skal anvendes i projektet.

Pædagoger på Sprogvisit er udviklet af Nationalt Videncenter for Læsning og gennemføres i samarbejde med 10 institutioner i 4 af landets kommuner. Projektet igangsættes juni 2016 og kører til september 2017. Det er støttet af Velfærds- og forskningsfonden for Pædagoger.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Pædagoger på sprogvisit