Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Sommerhilsen fra Nationalt Videncenter for Læsning

Efter et forrygende halvår er det igen blevet sommer og sol og dermed tid til en sommerhilsen med nyt fra centret om udvalgte aktiviteter.

Læs sommerbrevet nedenfor, eller download det som pdf.

Vi ønsker alle en god og dejlig sommer.

Medarbejdere fra professionshøjskolerne

Vi gik på juleferie efter et hektisk efterår med mange ansøgninger til fonde og puljer. Flere ansøgninger blev mødt med accept og bevilling, og de nye projekter har givet rigeligt på paletten i første halvår af 2016.

For at løse det stigende antal opgaver har centret trukket på dygtige medarbejdere fra landets professionshøjskoler. I år har vi aftaler med 16 medarbejdere, og det giver spændende videndeling og samarbejdsmuligheder, når ansatte fra forskellige professionshøjskoler mødes om at udføre faglige projekter hos os.

Nye projekter

Vi har tidligere omtalt centrets to store projekter Sproggaven (der gennemføres i Fredensborg Kommune) og Tidlig Literacy/Tidlig Numeracy (der gennemføres i Frederiksberg Kommune). Begge projekter er flerårige og i fuld gang. Så vi drejer opmærksomheden mod et par af de nye projekter sat i gang i 2016.

Pædagoger på Sprogvisit
Pædagoger på Sprogvisit går i sin enkelhed ud på, at pædagoger går på besøg i hinandens institutioner, observerer og lærer af andre pædagogers praksis og bringer ideer og refleksioner med hjem til egen institution.
Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger har bevilliget midler til projektet, som over det kommende år vil blive gennemført i ikke mindre end 10 dagtilbud beliggende på Lolland og Bornholm samt i Albertslund og Hvidovre. I alt skal 28 pædagoger på sprogvisit i andre dagtilbud og i børnehaveklasser og bringe inspiration med hjem for at kvalificere det literacypædagogiske arbejde i egen institution.

Sprog giver faglig læring. Mini-lessons med fokus på elevernes ordforråd
Ordforrådet skal styrkes blandt alle børn på Strandgårdskolen i Ishøj Kommune. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har ydet bevilling til, at alle lærere og pædagoger i alle fag over et helt skoleår fokuserer på ordforrådstilegnelse. Fokus er udvikling af et godt fagligt ordforråd, og vejen dertil går gennem metoden mini-lessons, som er korte lektionsstudier.

Lektier og læsning på VUC
Det er ikke alle VUC-kursister, der har de rette forudsætninger for at klare lektielæsning hjemme. Derfor har vi i år arbejdet med et projekt, der havde til formål at udvikle VUC-læreres didaktiske kompetencer gennem et aktionslæringsforløb med fokus på lektieintegreret undervisning. Fokus var blandt andet på en læsedidaktik, som læreren kunne tage i brug i undervisningen, så kursisterne læser fagenes tekster med større forståelse.

Møder og konferencer

Videncentrets konsulenter inviteres fortsat som oplægsholdere ved mange møder, workshops og konferencer rundt om i landet. Særligt bliver vi efterspurgt med oplæg om Skrivedidaktik, Lektier og læsning på VUC og Tidlig Literacy.
Vi har netop afholdt konferencen Veje til Literacy for sjette gang med ny viden om læsning, skrivning og sprog. Konferencen tiltrak 160 deltagere og kan betegnes som en succes. I det hele taget ses en øget interesse for centrets konferencer. Næste skud på stammen er vores store konference: Status for Literacy: Sten, Skærm, Papir - på tur gennem skriftens historie, som vi afholder den 8. september 2016. Den finder sted på Nationalmuseet og er samtidig centrets 10 års jubilæumskonference.

Ny hjemmeside

Videncentret har i år lanceret en ny hjemmeside på www.videnomlaesning.dk. Det ledende princip i udviklingen har været ro, overskuelighed og brugervenlighed, og vi er glade for, at det nu er lettere at finde rundt på siden, som er fyldt med fagligt stof. Kig eksempelvis ind på ”Tidsskriftet” eller ”Viden om” og bliv inspireret til at arbejde med literacy.


Det var et udsnit af Nationalt Videncenter for Læsnings opgaver i første halvår af 2016.

Efteråret ser ud til at blive mindst ligeså spændende og indholdsrigt. Centret er i god gænge, og vi værdsætter det fine samarbejde, der udvises fra mange sider, ikke mindst fra professionshøjskolerne.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sommerhilsen fra Nationalt Videncenter for Læsning