Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Sproggave til alle børn i Fredensborg kommune

I Fredensborg kommune starter for mange børn i skole med svage sproglige færdigheder. Det gør kommunen nu noget ved.

Fra sommeren 2016 og fire år frem vil alle pædagoger i alle kommunens dagtilbud arbejde med et særligt koncept for udvidet dialogisk læsning for de 1-6-årige. En metode, som har positiv effekt på børns sproglige udvikling.

Projektet, ved navn Sproggaven, udvikles og gennemføres i et tæt samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning.

Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger, LB Fonden og TrygFonden støtter projektet.

Udvidet dialogisk læsning

Udvidet dialogisk læsning er en pædagogisk metode, hvor oplæsningen følges af dialog, leg og forskellige aktiviteter, der motiverer børnene til at lege med sprog og skriftsprog.  

Konkret skal der i Sproggaven udvikles materialer, som skal afprøves i dagtilbuddene. Materialerne består af en række udvalgte bøger til såvel de 1 ½-2 årige, de 2-3 årige, de 3-4-årige, de 4-5 årige som de 5-6 årige.

Til hver bog i Sproggaven udvikles en folder med konkret vejledning til, hvordan pædagogen kan arbejde med både dialogisk læsning og med de mange øvrige sprogudviklende aktiviteter, der knyttes til både bogens indhold og sprog.

Dokumenteret effekt

Udvidet dialogisk læsning blev afprøvet i kommunens børnehaveklasser i 2013-2014 og havde dengang stor effekt på elevernes sprogudvikling. Kommunens læsekonsulent, Marianne Aaen Thorsen fortæller:

- Børnenes aktive ordforråd, deres lydlige opmærksomhed og færdigheder i at bruge bogstaverne blev stimuleret og styrket. Alle elever profiterede meget stort af den udvidede dialogiske læsning. 

Bred forankring i pædagogisk praksis

Sproggaven gennemføres i et tæt samarbejde med kommunens pædagoger og dagtilbud, hvilket leder af Nationalt Videncenter for Læsning Lene Storgaard Brok finder helt unikt:

- Med en tidshorisont på fire år, giver det alle dagtilbud en helt særlig mulighed for faglig fordybelse og pædagogisk udvikling om børns sprog og tidlig literacy.

- Samtidig giver det mulighed for at fremme, kvalificere og systematisere dagtilbuddenes brug af udvidet dialogisk læsning samt at videreudvikle og evaluere metodens virkning. Det ser vi meget frem til at være med til. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sproggave til alle børn i Fredensborg kommune