Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Tidsskrift om litteraturdidaktik og - pædagogik

Skønlitteratur kalder på oplevelse af sprog, udforskning af andre verden og - ikke mindst og når teksten er bedst - den totale opslugthed. Det kan de fleste nok skrive under på.

I skole og dagtilbud er skønlitteratur ikke udelukkende noget, der ”bare er” og skal opleves, den ”skal” også noget med sin læser. Men hvad? Det har vi spurgt 14 skribenter fra det pædagogiske og didaktiske felt om.

Deres svar kan læses i centrets tidsskrift Viden om Literacy, der udkommer den 8. september.

14 bud på litteraturdidaktik og -pædagogik

Af de 14 skribenter sætter nogle børnelitteraturen under lup. Hvilke kriterier kan vi anvende til at vurdere den? Og hvordan skal vi forstå den børnelitterære app. der har meldt sig på banen?

Andre beskriver skolens litteraturdidaktik og introducerer metoder som undersøgelsesorienteret læsning og stedsbaseret læsning, mens atter andre har set på eleverne og hvad der kendetegner deres læseproces og forholden sig til litteratur. 

En giver et historisk rids af den rolle børnebogen har spillet i dagtilbud - mens en anden ser på skolen, hvor litteraturen har udviklet sig fra 1800 tallets moraliserende tekststykker til i dag, hvor den udgør et dannelseselement i danskfaget.

Imellem de 14 artikler snor en billedfortælling af illustratoren Katrine Clante sig.

Se hvem de 14 bidragsydere er

Et gratis tidsskrift

Nationalt Videncenter for Læsning udgiver tidsskriftet Viden om Literacy to gange årligt. Hver udgivelse sætter fokus på et særligt tema. Sidste gang var det "skrift".

Tidsskriftet kan downloade gratis fra centrets hjemmeside. Man kan også tegne abonnement på den trykte udgave. Det koster 175 kr. plus 35 kr. i forsendelse pr. tidsskrift.

Bliv abonnent ved at sende en mail til os på info@videnomlaesning.dk. I mailen skal fremgå: navn, e-mail, fakturerings- og leveringsadresse og EAN nummer.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Tidsskrift om litteraturdidaktik og - pædagogik