Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Interview og oplæg om undervisning i det flersprogede klasserum

To gange om året udgiver Nationalt Videncenter for Læsning tidsskriftet Viden om Literacy.
Temaet for efterårsnummeret var "På flere sprog - flersprogede børn og unges læsning, skrivning og sprog".

I centrets videoprogram: Viden om Literacy – live, folder skribenter, der har bidraget med en artikel i tidsskriftet Viden om Literacy, deres forskning ud via et filmet oplæg og interview.

Dette er med Anna-Vera Meidell Sigsgaard, adjunkt, ph.d. Institut for Skole og Læring, professionshøjskolen Metropol. I tidsskriftet bidrog hun med artiklen: Demokrati og semantiske bølger i andetsprogsundervisningen

Interview med Anna-Vera Meidell Sigsgaard

Oplæg ved Anna-Vera Meidell Sigsgaard

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Interview og oplæg om undervisning i det flersprogede klasserum