Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Billedbøgerne skal bruges i de nordiske børnehaver

Når pædagoger i dagtilbud læser gode billedbøger for børn, får børnene en oplevelse, der ikke bør undervurderes. De gode bøger får børn til at fantasere og digte med. De inspirerer til lege og snakke. Og skaber på langt sigt læseglæde. Det er ikke nyt – men stadig meget vigtigt.

Derfor er Nationalt Videncenter for Læsning sammen med PH Absalon og UCC med i et nyt, nordisk netværk for forskere og undervisere, der er optaget af billedbøger og deres brug i dagtilbud. Netværket hedder Les i nordiske barnehager. Det ledes af Høgskolen i Sørøst-Norge og er støttet af Nordplus.

23. og 24. oktober blev første netværkstræf afholdt i København. Forskere og undervisere fra Åbo Akademi i Finland, Mitt-Universitetet i Sverige og Høgskolen i Sørøst-Norge var rejst til Danmark for at udveksle forskningsviden og diskutere den gode billedbogs potentiale og anvendelsesmuligheder.

Netværket mødes en gang hvert halve år og afholder også forskerkonferencer. På langt sigt er det håbet, at netværket i samarbejde kan sætte gang i fælles, nordisk forskning i litteratur på dagtilbudsområdet og publicere resultater til gavn for både pædagogstuderende og virksomme pædagoger.

Marianne Eskebæk fra pædagoguddannelsen på UCC udtaler:

- Det nordiske samarbejde giver nogle nødvendige perspektiver på vores egen læsepraksis. Eksempelvis lader det til, at dialogisk læsning er mere udbredt i Danmark end i resten af Norden. Men samtidig har vi virkelig brug for at få sat børnelitteraturen, og særligt billedbogen, på pædagoguddannelsesdagsordenen i Danmark. Billedbogen er det lille barns møde med et æstetisk udtryk og ofte formidlet i en situation, som handler om nærvær og samtale - vigtige kvaliteter i det pædagogiske arbejde.

Lena Basse fra Ph Absalon, der allerede sammen med Marianne Eskebæk har været med til at stifte netværket Sprog og literacy, et nationalt literacy-netværk for undervisere i pædagoguddannelsen, glæder sig også over det nordiske samarbejde:

- Vi har brug for at styrke fokus på literacy og litteratur. Det er netværkets mål at etablere et nordisk udvekslingsprogram for pædagogstuderende, så de kan rejse ud og finde inspiration og fordybe sig i børnelitteratur og sprog.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Billedbøgerne skal bruges i de nordiske børnehaver