Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Computerspil ind i dansk

Netforbindelsen går ned, der er ikke nok forlængerledninger og tekniske spørgsmål, som du ikke kan svare på, flyver gennem luften. Det er måske skrækscenariet, som trænger sig på hos den lærer, der er nysgerrig efter at inddrage computerspil i undervisningen, og så alligevel ikke får det gjort.

Men lektor Thorkild Hanghøj, der forsker i computerspil og literacy på Aalborg Universitet i København, mener, at der er store potentialer i at inddrage computerspil i faget dansk – og at det faktisk også er muligt at gøre, uden at det bliver for teknisk kompliceret. 

Inde i spillet eller omkring spillet

Ifølge Thorkild Hanghøj kan man helt overordnet arbejde med computerspil på to måder, der giver faglig mening i danskundervisningen.

Man kan arbejde med spillet som tekst, som man analyserer på baggrund af oplevelsen af selv at spille spillet. Og man kan arbejde med paratekster rundt om spillet – dvs. de tekster, der relaterer sig til computerspil som fænomen.

Thorkild Hanghøj siger:

- Hvis man skal arbejde med et computerspil som en tekst, der skal analyseres, bliver man som lærer også nødt til selv at prøve at spille spillet. For et computerspil er ikke bare en kompleks multimodal tekst – der rummer billeder, lyd og tekst – det er i høj grad også et handlingsrum, der skal opleves. Computerspil giver jo kun mening, hvis du agerer og handler i dem, og derved adskiller de sig fra andre teksttyper, som man arbejder med i danskfaget, siger Thorkild Hanghøj.

Han fortsætter:

- Selvom der er et stort pædagogisk potentiale i at lade eleverne spille multiplayer-spil i skolen, som f.eks. Minecraft eller Torchlight II, så er det også udfordrende at skulle installere den slags spil. Her vil jeg mene, at man skal have hjælp fra en it-vejleder eller gå sammen i fagteamet. Men der findes også spil – som f.eks. LIMBO – der er forholdsvis nemme at installere. Endelig kan man bede eleverne om at tage deres egne computere med og inddrage de spil, de spiller i fritiden. En af hovedpointerne med at anvende computerspil i dansk er, at kunne sætte et fagsprog på elevernes spilerfaringer. 

Nyttige fagbegreber om computerspil

Men hvad er det så for et fagsprog, der er relevant at bruge, når man analyserer computerspil?

- Der findes jo allerede et fagligt metasprog, som anvendes af dem, der f.eks. designer eller forsker i computerspil, og jeg mener, det er på tide, at man trækker disse fagbegreber fra spildomænet ind i danskfaget, og at eleverne lærer dem – for eleverne kan jo heller ikke de her begreber, siger Thorkild Hanghøj.

Det er særligt begreberne spilmekanikker, gameplay, spilverden og avatar (se nedenfor), som Thorkild Hanghøj tænker på, når han taler om fagbegreber, der kan bruges til at analysere spillet som tekst.

Men man kan også bruge fagbegreberne i forbindelse med de paratekster, der kan produceres rundt om spillet, og her samtidig arbejde med forskellige genrer.

- Man kan f.eks. få eleverne til at skrive spilguides til eller anmeldelser af spillet, foreslår Thorkild Hanghøj. Man kan også bede dem lave små Lets Play videoer, dvs. film som eleverne optager, mens de spiller, eller få dem til at lave reportager fra f.eks. en e-sportsbegivenhed.

- Det interessante ved at arbejde med parateksterne er, at de kan få eleverne til at reflektere over deres spiloplevelse og forståelse af spil uden at de nødvendigvis behøver at spille spillene ovre i skolen, afslutter Thorkild Hanghøj.

Så her er et sted at starte, hvis man gerne vil inddrage computerspil i danskundervisningen.

  • Forskeren anbefaler - til videre læsning:

    For videre fordybelse i emnet anbefaler Thorkild Hanghøj disse tekster:

    Beavis, C., Dezuianni, M. & O’Mara, J. (2017). Serious Play: Literacy, Learning and Digital Games, Routledge.

    Gee, J. (2008). What Videogames Have to Teach Us About Learning and Literacy. 2nd Edition, St. Martin’s Griffin.

    Egenfeldt-Nielsen, S., Smith, J.H. & Tosca, S.P. (2016). Understanding Video Games: The Essential Introduction. Third Edition, Routledge.

Fagbegreber om computerspil:

Spilmekanikker: De handlingsmuligheder og funktioner der er i spillet, f.eks. at man kan bevæge sig, samle ressourcer eller arbejde sammen med andre.

Gameplay: De handlinger man foretager sig i spillet for at opnå spillets mål, som f.eks. kan være at vinde over andre spillere i kamp eller bygge noget flot.

Spilverden: Den verden spillet udfolder sig i. Det vil både sige spillets audiovisuelle udtryk og den fortælling eller det scenarie, der er lagt ind i spillet.

Avatar: Den figur man bevæger sig rundt med inde i spillets univers, dvs. spillerens alter ego. Man styrer selv sin avatar og oplever sig selv og spillet gennem den. Avataren giver samtidig mulighed for at spilleren kan lege med forskellige identiteter gennem spillet.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Computerspil ind i dansk