Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Inddrag forældre i læsetræningen

Det er vigtigt at inddrage forældrene i læretræningen. Det er erfaringen på Valby Skole, hvor man har igangsat et projekt for at styrke elevernes læsetræning allerede fra 0. klasse.

Men hjemmetræningen skal være godt tilrettelagt, når man inddrager forældrene, mener skolens læsevejleder, Camilla Højmark Find, der er initiativtager til projektet:

- Det er vigtigt, at forældrene er helt klar over, hvad de skal gøre. Når man siger: ’I skal læse 20 minutter med jeres barn hver dag’, så er det jo faktisk en ret stor, udefineret opgave – som det er svært at vide, hvordan man løser rigtigt. Her i 0. klasse er det første gang, vi beder forældrene om noget. Derfor er det rart, at det første møde med lektielæsning er en overkommelig opgave – også for dem.

Læsehjælp allerede fra 0. klasse

Det var de elever, der lå lavt i sprogvurderingen i 0. klasse, som Valby Skole fokuserede på i projektet.

- I 0. klasse bliver eleverne sprogvurderet i september, fortæller Camilla Højmark Find, og dem, der ligger lavt i de lydlige kompetencer i sprogvurderingen, ved vi af erfaring som regel også er dem, der har brug for tidlig læsehjælp i 1.-2. klasse. Frem for at vente til 1.-2. klasse med at gøre noget, besluttede vi at sætte ind allerede i 0. klasse.

Hun fortsætter:

- Men det er ofte et problem med de her indsatser, der handler om lydarbejde og læsestrategier, at eleverne har gavn af at være på små hold med mange vokse – og det er meget ressourcekrævende.

Derfor besluttede skolen at kombinere nogle få timers indsats fra børnehaveklasselederen med hjemmetræning, hvor forældrene trænede med deres børn.

Workshop med forældrene

Som et redskab til læsetræningen brugte skolen en læseapp udformet som et digitalt læringsspil. I spillet guides elever og forældre igennem nogle forskellige baner, som træner lydskelnen, rim, bogstavkendskab og den første bogstav-lyd syntese.

Camilla Højmark Find forklarer:

- Det særlige ved den her app er, at den har en meget langsom fremgangsmåde med mange gentagelser, og at den er meget tydelig i sine instruktioner til den voksne. Den voksne skal sådan set ikke gøre andet end at spille med, men appen kræver en voksen medspiller. Derfor lavede vi en workshop med forældrene inden, hvor vi lærte dem, hvordan de skulle spille med deres børn.

På workshoppen skulle forældrene nærmest aflære, hvordan man normalt spiller iPad. For noget af det, der er vigtigt, er at give sig god tid til hver enkelt opgave frem for hurtigt at springe videre.

- Jeg ved godt, det lyder lidt som en børnetime fra 70’erne, siger Camilla Højmark Find, men vi ved, at børnene har brug for, at man går langsomt frem. De har brug for mange gentagelser, og at man ikke går videre med næste skridt, før man har helt styr på det første.

Projektet blev afprøvet med 4 elever fra hver klasse – dvs. 12 elever i alt – som på baggrund af deres første test fik udpeget nogle bestemte baner, de skulle starte på.

- Vi lavede et lille personligt hæfte til dem med en plan over, hvornår de skulle træne, og de fik en logbog med hjem. Og så fik de som lektie, at de skulle spille sammen med forældrene 20 minutter om dagen eller 40 minutter 3 gange om ugen, fortæller Camilla Højmark Find.

Mor og far synes at skole er vigtigt

Efter 6 ugers hjemmetræning havde eleverne især rykket sig rigtig meget på de lydlige kompetencer, det vil sige skelnen af lyde og rim. Også selvom børnehaveklasselederen af forskellige årsager slet ikke nåede at træne så meget med eleverne ovre i skolen, som planlagt. Det var altså hjemmetræningen med forældrene, der så ud til at virke.

Valby Skole gennemfører projektet igen i år – også fordi det har stor værdi at få forældrene positivt på banen.

- Signalet over for børnene er vigtigt, afslutter Camilla Højmark Find. Det her med at man sidder og gør noget fælles sammen, ligesom hvis man sad og læste en bog. Forældreinddragelse er også et signal til barnet om, at min mor og far synes at skole er vigtigt.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Inddrag forældre i læsetræningen