Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Lige og skæve tal - ny podcast

Matematisk kompetence handler om at kunne tale sammen om matematik og i fællesskab komme med hypoteser om, hvorfor f.eks. lige og ulige tal følger efter hinanden – eller lige og skæve tal, som Ole Freil, lektor og cand.pæd. i matematik, har overhørt en gruppe børn omtale dem.

I centerets nye podcast fortæller Ole Freil om, hvorfor det er en matematisk kompetence at kunne omsætte matematik til handling. Han forklarer også begrebet ’numeracy’, der handler om matematisk opmærksomhed og kompetence.

Podcasten er lavet i forbindelse med  udgivelsen af centerets nyeste nummer af tidsskriftet Viden om literacy. Tidsskriftet har denne gang temaet: L1T3R4CY – literacy og numeracy i børnehave og indskoling, og Ole Freil har bidraget med artiklen: At lytte med det matematiske øre.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Lige og skæve tal - ny podcast