Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Nyt center skal få fremmedsprogene til at blomstre

Det går ikke alene at være god til engelsk, hvis man vil være verdensborger. Det har både sprogforskere og virksomheder længe slået til lyd for. Nu lancerer regeringen en ny national sprogstrategi, der skal styrke de mange andre fremmedsprog end engelsk, som er vigtige set fra et dansk perspektiv: De nordiske sprog, de europæiske sprog og de store verdenssprog som f.eks. kinesisk, russisk og arabisk.

Med sprogstrategien følger 100 millioner kroner, som hovedsageligt skal bruges til at oprette et nationalt center for fremmedsprog. Centerets formål er at øge fokus på sprogfagene på alle niveauer af uddannelsessystemet – og dertil skal det udbyde efteruddannelses- og kompetenceforløb.

Ud over det nye center for fremmedsprog bliver en række andre initiativer også sat i søen: 1 million kroner går til en overbygningsuddannelse, der skal uddanne konferencetolke til virksomheder og EU-institutioner. Samtidig igangsættes et femårigt friuddannelsesforsøg på læreruddannelsernes fremmedsprogsfag og på universiteternes sproguddannelser, og desuden vil de eksisterende uddannelsesmuligheder inden for fremmedsprog blive kortlagt. Undervejs skal en følgegruppe gøre status over udviklingen på sprogområdet.

Sprog er nøglen til kulturforståelse – og handel

At mestre et fremmedsprog vil ikke bare sige, at man har et redskab til at kommunikere med. Til et sprog hører også en kulturforståelse og en forståelse af forskelle og ligheder i mentalitet og samfundsforhold, står der i sprogstrategien fra Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Fremmedsprog, påpeges det her, giver således ”adgang til viden og mulighed for refleksion og dannelse i forhold til såvel vores egne som andres livsbetingelser” (s. 2).

Samtidig fremhæves det, at formålet med den nye sprogstrategi også er at opruste Danmark i forhold til økonomiske og handelsmæssige samarbejder uden for landets grænser.

Sproguddannelse på alle niveauer har en betydning

Efter at man i de senere år har måtte lukke flere sproguddannelser på universiteterne, skal initiativet gerne puste nyt liv i den skrantende fremmedsprogsindlæring på alle niveauer af uddannelsessystemet.

Interessen for andre sprog ud over engelsk skal vækkes – gerne allerede i Folkeskolen – og niveauet på sproguddannelserne skal hæves. Men først og fremmest er det vigtigt, påpeges det i strategien, at få et overblik over, hvordan man arbejder med sprog på alle niveauer i uddannelsessystemet.

Som en del af sprogstrategien opfordrer regeringen i en pressemeddelelse kommuner og uddannelsesinstitutioner til at udarbejde lokale sprogstrategier på skoler og institutioner – med fokus på fremmedsprogene. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Nyt center skal få fremmedsprogene til at blomstre