Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

På Mars starter alle ord med M

Der er stort potentiale i at arbejde med multimodalitet i indskolingen. Især hvis det former sig som et tværfagligt samarbejde mellem dansk og billedkunst. Det viser et udviklingsprojekt lavet af lektor i dansk, cand.mag. Mikkeline Blatt Hoffmeyer og lektor, cand.pæd. i billedpædagogik Karen Merete Brandt – begge fra Professionshøjskolen Metropol.

De udviklede i fællesskab et forløb med billedfortællinger til 2. klasse. Eleverne skulle ved hjælp af tablets lave deres egen billedrepræsentation af skolen, der blev redigeret som film med stillbilleder i iMovie. Til billederne skulle eleverne skrive billedtekster, og til sidst skulle de præsentere deres film for klassen.

- Multimodalitet egner sig rigtig godt til indskolingen, fortæller Karen Merete Brandt, fordi eleverne har deres krop og deres sansninger så meget med, når man arbejder med multimodale tekster.

- Og så er det multimodale felt et rigtig godt sted at starte, hvis man gerne vil arbejde tværfagligt, supplerer Mikkeline Blatt Hoffmeyer, fordi der er flerstemmigheder: På den ene side siger teksten noget, på den anden side siger billedet noget. Vi kunne sådan set også godt have haft en musiklærer med, som kunne have fokuseret på det lydlige.

Den fremmedes perspektiv

Forløbet startede med, at børnene gennem billedeksempler blev introduceret til begrebsparrene typisk/ikketypisk, skarp/uskarp, nær/fjern. Børnene blev også undervist i tegnteori og lærte om skilte, logoer og symbolers betydning. Og så gik de i gang med at fotografere steder, der var typiske for deres skole – sådan som de ville vise den for en fremmed.

Men at få ’den fremmedes’ perspektiv i spil lykkedes først rigtig, da Hoffmeyer og Brandt præsenterede eleverne for idéen om en marsmand, der var kommet på besøg på skolen og nu både skulle vises rundt og have elevernes billedfortælling med hjem til de andre marsmænd.

- Der, hvor det virkelig går op i en højere enhed, siger Karen Merete Brandt, er, når eleverne begynder at opleve gennem marsmandens blik. For så handler det jo pludselig om at kunne skifte perspektiv og sætte sig i en andens sted.

Mikkeline Blatt Hoffmeyer tilføjer:

- Ja, vi træner dem i at se, hvordan blikket har en betydning. Det er jo ligesom, når der er lagt en synsvinkel ind i en roman. Pointen er, at det kan man allerede arbejde med i indskolingen, fordi man gør det gennem billeder.

Æstetiske læreprocesser ind i dansk

Mikkeline Blatt Hoffmeyer og Karen Merete Brandt er enige om, at der er stort potentiale i at trække den billedpædagogiske dimension mere ind i danskfaget.

- Det er vigtigt i danskfaget også at fokusere på sansninger og have erkendelsesdimensionen med. Det er noget af det, vi kan lære ved at inddrage de æstetiske fags læreprocesser, påpeger Mikkeline Blatt Hoffmeyer.

Og så kunne de to kollegaer godt tænke sig at udvikle et længere forløb, hvor man gik endnu mere i dybden med de enkelte elementer – også med marsmandsperspektivet.

Karen Merete Brandt afslutter:

- Man kunne arbejde mere scenariebaseret, f.eks. med rollespil, og sige, at i denne uge dér er vi alle sammen marsmænd, og så skal vi skrive som marsmænd og bevæge os som marsmænd osv. På den måde ville det også blive mere filosofisk: Hvad vil det egentlig sige at komme fra en anden planet? Hvordan lyder der på Mars, hvordan lugter der på Mars? Taler man kun med ord, der starter med M, hvis man kommer fra Mars?

Del siden på email

Du deler et link til siden: På Mars starter alle ord med M