Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Tidsskrift - om det talte sprog - på vej

Vi taler ofte om at læse for at lære, men det kommende nummer af centerets tidsskrift: Viden om Literacy sætter fokus på at tale og lytte for at lære. Udgivelsens tema er talt sprog og samtalers betydning for udvikling af literacy.

Det udkommer til april.

Taler vi nok om at tale?

Vi går sjældent igennem en dag uden at bruge talesproget, og for den fagprofessionelle i skole og daginstitution er talesproget måske det mest brugte værktøj på en almindelig arbejdsdag.

Talesproget bruges til at lære, lege, danne relationer, forhandle betydning, udvikle fagsprog, dele perspektiver på verden og ikke mindst i arbejdet med skrevne tekster, billeder og andre modaliteter.

På trods af at talesproget er en vigtig kilde til læring og udvikling af literacy, så fremstår det ofte som et mindre udforsket fagområde.

Bidragsydere

Pædagogisk arbejde med talt sprog og samtaler undersøges og udvikles i en lang række kontekster netop nu, og i dette temanummer skal vi møde forskere og praktikere fra Danmark, England og Norge, som inspirerer til arbejdet med talt sprog i pædagogiske sammenhænge.

Centeret har opsøgt viden om både den fagspecifikke mundtlighed og mere generelle greb til at skabe dialogisk læring og udvikling. Vi har fokus på barnets / elevens perspektiv og den fagprofessionelles sprogpædagogik. I denne optik fylder samtaler meget: Samtaler som en vej ind i litterære tekster, samtaler som en vej ind i skrivearbejdet, samtaler der giver børnehavebørn erfaringer med forskellige sprogbrugssituationer, samtaler som bro til fagsprog, filosofiske samtaler med børn og sågar samtalen med én selv som et redskab i læring. Men tidsskriftet byder også på et mere overordnet indblik i mundtlighedsdidaktik og dialogisk undervisning samt et særligt fokus på lytteforståelse.

Se alle bidragsydere nedenfor.

 • Bidragydere i Viden om Literacy nr. 23

  I det kommende nummer af Viden om Literacy skriver følgende bidragsydere under følgende arbejdstitler - med forbehold for ændringer:

  Paul Warwick & Lyn Dawes, University of Cambridge
  Dialogic Teaching and Learning

  Tina Høegh, Syddansk Universitet
  Mundtlighed og didaktisk refleksion

  Liv Gjems, Høgskolen i Sørøst-Norge
  Barns tilegnelse av tidlig litterasitet i barnehagen i forbindelse med samtaler, lek og lesing

  Marie Dahl, Danmarks Pædagogiske Universitet og UCC
  Samtaler i litteraturundervisning

  Katja Vilien, Nationalt Videncenter for Læsning interviewer Louise Molbæk, Danmarks Pædagogiske Universitet og UCC:
  Didaktisk design af skriveprocesser på mellemtrinnet og potentialer for udvikling af literacy gennem samtale

  Nina Gøttche, UC VIA
  Think aloud

  Lene Illum Skov, UC Syd
  At lytte for at lære

  Winnie Østergaard, UCN
  Udvikling af mundtlighed og erfaringer med at bruge sprogbrugssituationsbegrebet i daginstitutioner

  Nadja Rathje, Skoleleder på Den Grønne Friskole
  Mundtlighed som bro til literacy, erfaringsbaseret læring og sneglemodellen

  Katja Vilien, Nationalt Videncenter for Læsning interviewer Peter Cornelius Pedersen, Pædagogisk leder af Allinge Børnehus og Charlotte Reusch, Faglig konsulent på Nationalt Videncenter for Læsning
  Pædagoger på sprogvisit

  Cath Smith, Pædagogisk leder på Bow School i London
  Philosophy 4 Children

  Anmeldelser

  Mette Siersted, Pædagoguddannelsen UCC, anmelder:
  Trine Solstad: Samtaler om bildbøker i barnhagen

  Søren Riis, Læreruddannelsen UCC, anmelder
  Tina Høegh (in prep): Faglig mundtlighed i danskfaget og mundtlighedsdidaktik

  Søren Eefsen, Læreruddannelsen UCC, anmelder
  Eric Palmer: Own Any Occasion: Mastering the Art of Speaking and Presenting

  Illustrationer: af Josephine Kyhn, der fortolker temaet ud fra læsning af artiklerne

Del siden på email

Du deler et link til siden: Tidsskrift - om det talte sprog - på vej