Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Tidsskrift om multimodalitet på vej

Der er multimodale tekster over alt – både på tryk og i de digitale universer, vi i stigende grad befinder os i. Hvordan påvirker det vores kommunikation og indlæring, og hvad gør man egentlig, hvis man gerne vil producere eller analysere en multimodal tekst?

Det er spørgsmål, som bliver sat under lup i det næste nummer af centrets tidsskrift Viden om literacy, som, under den fælles tema-overskrift ’Multimodale tekster’, præsenterer artikler, interviews og anmeldelser fra 15 bidragydere. Tidsskriftet udkommer til marts 2017.

Tidsskrift om multimodale tekster på vej

Multimodale tekster er tekster, der skaber mening gennem et samspil af modaliteter – dvs. udtryksformer – som f.eks. tekst, billede og lyd. Multimodale tekster giver derfor andre læseoplevelser og kræver andre læsestrategier end klassiske papirtekster, som vi almindeligvis kender dem.

Tidsskriftets artikler omhandler den multimodale tekst, man møder i skolen og fritiden, og har både et dansk og et nordisk perspektiv. Man vil bl.a. kunne læse om norske erfaringer med multimodal læsepraksis i skolen, om danske skolebørns produktion af multimodale tekster og om computerspil og multimodalitet.

Om Viden om literacy

Viden om literacy er centrets fagtidsskrift, som udkommer to gange om året og kan downloades gratis her fra hjemmesiden.
Man kan også tegne abonnement på det trykte tidsskrift. Sende os en mail til os på info@videnomlaesning.dk med navn, e-mail, fakturerings- og leveringsadresse og EAN nummer.

Det bliver redigeret af Henriette Romme Lund, faglig konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning, og Anders Skriver Jensen, der, ud over at være redaktør, er ph.d. og lektor på Professionshøjskolen UCC. I hvert nummer dykkes der ned i et fagligt tema – og næste gang er temaet altså multimodale tekster.

 • Oversigt over bidragsydere

  Fagbøker på nye felt Anne Løvland, dr. art. og førsteamanuensis, Universitetet i Agder. 

  Multimodalitet i skolens lesepraksis. Erfaringer fra ti år med sammensatte tekster i norsk skole Elise Seip Tønnesen, professor ved Institut for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder. 

  Elevers produktion af informerende tekster i udskolingen Vibeke Christensen, ph.d. og cand.pæd. i dansk, Professionshøjskolen UCN.

  Nye medier – nye krav til læseren? Carsten Elbro, professor, Center for Læseforskning, Københavns Universitet.

  Multimodal literacy Theo van Leeuwen, professor ved Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet.

  Computerspil – som multimodal tekst og som handlingsrum Thorkild Hanghøj, ph.d. og lektor ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet.

  At læse det periodiske system Line Møller Daugaard, lektor og ph.d., VIA University College.

  Multimodale elevproduktioner i indskolingens Dansk og Billedkunst. Mikkeline Hoffmeyer, lektor, Professionshøjskolen Metropol og Karen Brandt.

  Multimodale tekster i læreruddannelsen Christine Pilegaard, lektor, Professionshøjskolen UCC, og Sara Hannibal, underviser, Professionshøjskolen UCC.

  Det skal være den rigtige blå – børn som multimodale tekstproducenter Henriette Romme Lund, faglig konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning.

  Erfaringer med multimodal tekstproduktion i indskolingen Merete Breinholt Mikkelsen, Lærer, Vildbjerg Skole.

  Opsætning, streg og billeder har også noget at skulle have sagt Interview med Marianne Eskebæk Larsen, formand for dansk tegneserieråd og lektor, Professionshøjskolen UCC.

  I bogproduktionens styrerum Interview med Anette Øster, ph.d. og forlagsredaktør, Rosinante og co.

  Anmeldelse af: Introducing Multimodality Søren Eefsen, lektor, Professionshøjskolen UCC.

  Anmeldelse af: Mediedidaktik. I teori og praksis Thomas Olsen, Lektor i dansk, Professionshøjskolen Metropol.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Tidsskrift om multimodalitet på vej