Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

30 gode ideer til udvikling af børns sprog

Forestil dig elever, der bevæger sig rundt på en talrække på asfalten i skolegården. Her træner de mængder og tal, mens de inddrager kroppen som skridttæller.

Forestil dig, at de i makkerpar finder og nedfælder så mange ord på fx plakater, rygsække og i jakker, som de kan på gang- og fællesarealerne på skolen.

Eller forestil dig, at hele klassen sammen undersøger alle de skilte, der omgiver skolen for betydning og budskab. Eller, i stedet for skilte, afsøger nærområdet for alle de geometriske figurer, der kan findes i fx kloakdæksler, skraldespande og lamper.

De fire ideer til aktiviteter hedder henholdsvis ’Mængder og tal på asfalten’, ’Ordjagt’, ’På skiltetur rundt om skolen’ og ’Figurjagt’. Det er nogle af de ideer, som centeret har samlet i kataloget 30 idéer til samarbejde om sproglig udvikling som er lavet til inspiration til lærere og skolepædagoger i børnehaveklassen eller i 1. klasse.

Skru op for børnenes sprog

Formålet med idekataloget er at give lærere og skolepædagoger i indskolingen ideer til at skrue op for børnenes deltagelse i sproglige aktiviteter i skolen. Aktiviteterne inddrager sproglige forløb i såvel matematik som i dansk, men inddrager også andre af skolens vigtige fag og temaer.

Nogle af ideerne er udviklet og afprøvet i projektet Tidlig literacy – tidlig numeracy, som er et igangværende projekt på folkeskolerne i Frederiksberg Kommune. Andre er kendt fra andre sammenhænge. Men fælles for dem er, at de har fokus på, at eleverne skal være sprogligt aktive.  

Undervisning uden for klasserummet

Idekataloget fokuserer især på aktiviteter, der kræver samarbejde mellem eleverne og undersøgelse af forhold rundt omkring dem, og mange af aktiviteterne foregår derfor naturligt nok uden for klasserummet og inddrager skolens uderum og nærområde.

De 30 ideer er alle beskrevet grundigt med formål, relevante læringsmål, fremgangsmåde, evaluering og mulig variation af aktiviteten.

Del siden på email

Du deler et link til siden: 30 gode ideer til udvikling af børns sprog