Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Ny film til pædagogisk praksis: Samtaler med børn

"Meget mudret... og så kilder det lidt", sådan sætter en dreng i børnehaven ord på sin oplevelse af, hvordan en frø spadserer op ad hans arm. Sproget kommer dog først, når oplevelsen skal formidles til en anden, og det kræver, at pædagogen spørger ind og viser interesse. 

Daglige samtaler mellem børn og pædagoger er helt centrale for børns sprogudvikling og et redskab for personalet til at få kendskab til børnene og deres perspektiver. 

Forskeren Søren Smidt og filmproducenten Svend Rossen, begge fra Københavns Professionshøjskole, har sammen skabt en ny film: "Samtaler med børn" (10 minutter). I den følger vi en pædagog, som gennem hverdagen i daginstitutionen lægger vægt på at føre samtaler med børnene. Hendes sigte er at give børnene mulighed for at udtrykke sig uanset køn, social baggrund og etnicitet.

Videoen giver både viden om og konkret inspiration til at føre samtaler med børn i hverdagens pædagogiske praksis.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ny film til pædagogisk praksis: Samtaler med børn