Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Nyt projekt skal udvikle skolens grammatikundervisning

Når jeg siger grammatik, hvad siger du så?

Svarene på det spørgsmål vil nok pege i mange forskellige retninger. Nogle vil mene, at det er svært og kedeligt, andre, at det er næsten lige så sjovt som at løse krydsord.

Langt de fleste, der har gået i den danske folkeskole, har erfaringer med og klare holdninger til grammatik og grammatikundervisning.

Grammatik er vigtig, når vi begår os på skrift, og det er grammatikken, der skaber mening og sammenhæng, når vi læser. Undervisning i grammatik er derfor meget mere end undervisning i regler og tegnsætning. Faktisk ved vi, at undervisning, der alene fokuserer på sprogets regler, kan gøre elever dårlige til at skrive.

Dog ved vi meget lidt om, hvordan der undervises i grammatik rundt om i danske klasserum. Det vil et nyt projekt, Gramma3, lave om på.

Over de næste to år vil professionshøjskolerne UCC og VIA i samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning undersøge, hvordan grammatikundervisning praktiseres i skolen, og hvordan denne undervisning kan udvikles, så eleverne bliver dygtigere til at skrive og læse og lære sprog. Fokus er på de tre fag, der har sprog som et væsentligt genstandsfelt, nemlig dansk, engelsk og tysk.

Grammatik er da kedeligt

- Mange elever har svært ved grammatik og har svært ved at se, hvad de skal bruge den til i fx danskfaget, udover at sætte kommaer og gå til prøve i 9. klasse, fortæller Mette Vedsgaard Christensen (VIA), der leder projektet i Jylland.

- Det er en skam, fortsætter hun, da viden om grammatik hjælper elever til at forstå, hvordan sprog og tekster skaber mening, ikke bare viden om, hvornår noget er korrekt eller forkert.

- Men undervisningen i grammatik – i hvert fald i danskfaget – har vist sig meget forandringsresistent – grammatikbøger ligner jo til forveksling de fremstillinger, vi kender helt tilbage fra antikken. Derfor glæder vi os til dette projekt, som skal undersøge og udvikle et vigtigt fagligt område.

Et styrket teamsamarbejde omkring grammatikundervisning

Kristine Kabel (UCC), der leder projektet på Sjælland, supplerer:

- Fra internationale undersøgelser ved vi efterhånden en del om, hvordan god grammatikundervisning kan se ud, og også hvorfor den kan praktiseres på forskellige måder. Men vi har ikke undersøgt, hvordan der undervises i grammatik i danske klasserum, hvordan undervisningen opleves og forstås af elever og lærere, og hvilke ligheder og forskelle der er mellem måder, der undervises i sprog og tekster på i skolens tre største sprogfag.

- På den måde kan dette projekt give rigtig værdifuld viden om dette kernefaglige område i dansk, engelsk og tysk, viden, der kan bidrage til at styrke for eksempel teamsamarbejde mellem lærere om, hvordan man kan undervise i sprog og tekster.

Det er Lene Storgaard Brok, leder af Nationalt Videncenter for Læsning og samarbejdspart i projektet, enig i:

- Vi går gladeligt ind i dette forskningssamarbejde med VIA og UCC, fordi det giver mulighed for at skabe ny relevant didaktisk viden til gavn for alle de lærere, der hver dag skal undervise i grammatik.

- Vi savner forskningsbaserede empiriske studier af de måder, arbejdet med sprog foregår på i skolerne, og det er helt oplagt, at professionshøjskolerne prioriterer en forskningsindsats på dette område, slutter hun.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Nyt projekt skal udvikle skolens grammatikundervisning