Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Tidsskrift med tema om talt sprog

Så er det nye nummer af centerets tidsskrift Viden om Literacy udkommet. Temaet er denne gang: At tale for at lære.

Med temanummeret ønsker centeret at fokusere på det talesprog, som ofte tages for givet i pædagogiske sammenhænge, men som er fundamentalt vigtigt for både faglig og personlig udvikling og dannelse.

Det sker via en række artikler og anmeldelser, der samlet rummer en række bud på, hvordan mundtligheden kan udvikles på tværs af institutioner.

Det være sig fra skolesammenhænge til garderobesnak og oplæsning. Hvordan sprogbrugssituationer kan bruges som didaktisk greb i børnehaven. Hvordan læreren kan rammesætte ’udforskende samtaler’. Hvordan man kan facilitere filosofiske samtaler for børn. Hvordan elevens mundtlighed i 1. person styrkes gennem synliggørelse og forhandling af elevens intention i danskfaget, og hvordan højttænkning kan anvendes som metode i litteraturundervisningen.

Endvidere inviteres vi inden for i børns udforskende samtaler om elektriske kredsløb, børnelitteratur og mariehøner, og om der findes mere fremtid end fortid. 

Artiklerne ledsages af en række illustrationer af Josephine Kyhn, der har taget imod den næsten umulige opgave, det er at fastholde det talte sprogs flygtighed. Det gør hun ved at lege med taleboblen som et fysisk objekt, der kan formes, deles, udforskes og pilles ved.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Tidsskrift med tema om talt sprog