Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Tidsskrift med tema om unges tekstverdener

Så er det nye nummer af centerets tidsskrift Viden om Literacy udkommet. Temaet er denne gang: Unges tekstverdener

Med temanummeret præsenterer centeret noget af den nyeste forskning og udvikling inden for literacyudvikling i udskoling, på ungdomsuddannelser og i overgange mellem disse.

Læs tidsskriftet her

Fra PISA til fordybelseslæsning

Læseren tilbydes bl.a. indblik i unges læseudvikling efter PISA, unges udvikling af skriveridentitet, læreres modellering og notatteknik i undervisningen. Desuden diskuteres inddragelse af multikulturel ungdomslitteratur, rammer for peer-feedback, og om unge overhovedet kan fordybe sig i læsning, når de konstant er online.

Tidsskriftet illustreres af en portrætserie, hvor ti 1.g-elever lukker os ind i deres tekstverdener ved at fortælle om, hvornår de lykkes bedst med at skrive og læse i gymnasiet og i fritiden.

Alle døre står åbne for unges literacy langt ind i voksenlivet, men skole og uddannelse spiller en afgørende rolle. De unge er på vej, nogle på trods og alle på tværs af tekstverdener og uddannelsesinstitutioner.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Tidsskrift med tema om unges tekstverdener