Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Venner og voksne inspirerer til læsning

Børn orienterer sig i høj grad mod computer, smartphone og tablet, når de har fri og skal hygge sig. Her finder de nemlig dét, der matcher lige præcis deres interesser. Samtidig kan de holde sig opdaterede på, hvad der sker i verden omkring dem samt være i kontakt med deres venner.

Mange finder dog også bøgerne frem, særligt i ferier, weekender, eller lige inden de skal sove, og når det sker, er det i høj grad venner og voksne, der har inspireret dem til, hvad de skal læse.

Sammen med Tænketanken Fremtidens Biblioteker og Læremiddel.dk har Nationalt Videncenter for Læsning undersøgt børns læse- og medievaner. Den nye viden er samlet i publikationen Børns læsning 2017 - overblik og indblik

Venner inspirerer til læsning

Henriette Romme Lund, faglig konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning, og Stine Reinholdt Hansen, ph.d. og forskningsmedarbejder på Læremiddel.dk, har stået for den kvalitative undersøgelse, hvor de har interviewet børn i 6. klasse.

Af samtalerne fremgik det tydeligt, at børnene ofte finder deres smartphone og computer frem, når de har fri. Når de fristes til at tage en bog ned fra hylden, er det ofte, fordi deres venner har anbefalet den.

Og det skyldes, at venner er både gode og pålidelige litteraturformidlere, forklarer Henriette Romme Lund:

- En ven ved, hvad du interesser dig for, og en ven ville aldrig anbefale noget, som han eller hun ikke kan stå inde for. Så børnene stoler meget på de anbefalinger, de får fra deres venner, siger hun.

For eksempel fortæller en af de 28 elever, som er blevet interviewet, at han er begejstret for bogserien "Zombiejægerne", som han inspirerede næsten hele sin klasse til at læse, efter hans klasselærer havde fundet bøgerne til ham.

- (...) Og så begyndte jeg at læse dem, og så sagde jeg det til mine venner, og så spredte det sig jo, og nu er alle sådan begyndt at læse dem og prøver at få fat i dem og sådan, fortæller drengen i rapporten.

Voksne - både ude og hjemme - inspirerer til læsning

Samtidig spiller voksne, særligt mor og fagprofessionelle i form af lærere og ansatte på de pædagogiske læringscentre, også en stor rolle for børnenes læsning.

- Børnene fortæller, at det typisk er deres mor, der har taget dem med på biblioteket, da de var mindre, at hun har købt bøger til dem, eller at hun selv læser og taler med dem om det, de læser, siger Henriette Romme Lund.

På den måde viser rapporten, at børns læselyst ikke kun er noget, der kommer, fordi barnet selv er en dedikeret læsehest, mener Henriette Romme Lund.

- Vi kan se, at når der er voksne, som inspirerer, som er engagerede, og som selv læser, det være sig både mor, som det er lærere og ansatte på PLC, så er det også med til at stimulere børns læselyst, slutter hun.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Venner og voksne inspirerer til læsning