Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Centeret udgiver tidsskrift om test

I Danmark har vi stort fokus på at teste børns sprog- og læsefærdigheder. Resultaterne hjælper os med at identificere vanskeligheder, så undervisningen kan differentieres og matche elevgruppen, og med at vurdere, om børnene er på det forventede niveau i forhold til gennemsnittet i kommunen, resten af landet - og verden.

Samtidig forholder mange sig kritisk til test. Bør vi ikke også arbejde med andre evalueringsformer? Og hvilken betydning har al denne målen og vejen egentlig? Såvel for vores opfattelse af, hvad der er gode og relevante sprog- og læsefærdigheder, som for de fagprofessionelle, der gennemfører testene, og for børnene, der testes.

Når man taler om test, er der altså flere perspektiver i spil.

Det nyeste nummer af centerets fagtidsskrift Viden om Literacy søger at favne så mange som muligt. Det rummer derfor både oversigter over og præsentationer af test, beretninger om udvikling af test, om hvad vi bør vide om test, samt om anvendelse af testresultater, og endelig er der kritiske blikke på konsekvenser af testning og testkultur.

Tidsskriftet kan downloades gratis som pdf her fra hjemmesiden.

 • Se oversigt over tidsskriftets bidragsydere

  Test i historisk perspektiv, hvorfor tester vi?
  Jan Mejding

  Nyt materiale til sprogvurdering af 2-årige
  Anders Højen

  Sprogvurdering i dagtilbud
  Malene Slott og Torkil Østerbye

  Sprog- og læringsmiljøer i dagtilbud skal udvikles i en evalueringskultur
  Karen Randlev

  Test og tidlig indsats i Silkeborg kommune
  Henriette Romme Lund interviewer Lene Lerche Jørgensen og Helle Kathrine Wrang Klinge

  Testning – identifikation og afdækning af ordblindhed
  Elisabeth Arnbak

  Test og evaluering som udgangspunkt for en kvalificeret planlægning af undervisningen
  Helle Bonderup

  Nationella läsprov i ett skandinaviskt perspektiv
  Michael Tengberg

  Er nationale test et pædagogisk redskab?
  Jeppe Bundsgaard

  Nationale test set fra børneperspektiv
  Karen Egedal Andreasen

  Dynamisk kortlægning af sprog og læsning: En port til en forebyggende indsats på nye præmisser
  Jørgen Frost

  Testene skal supplere lærerens faglige vurdering
  Lis Pøhler

  Test, og hvad enhver læseunderviser bør vide om dem
  Mads Poulsen og Carsten Elbro

  Om at lave læseprøver
  Holger Juul og Lene Møller

  Anmeldelse af ”Bogstaveligt - En grundbog i fonetik og fonologi for undervisere i læsning og stavning”
  Helle Bonderup

Del siden på email

Du deler et link til siden: Centeret udgiver tidsskrift om test