Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Tidsskrift

Test i skole og dagtilbud

Nr. 25

Det kommende nummer af Viden om Literacy har test i skole og dagtilbud som tema. 

Via de i alt 17 bidrag ønsker vi at give et indblik i, hvilke test der findes, hvordan test tilrettelægges, hvordan resultaterne skal læses, hvordan test kan anvendes, og hvilken betydning de har for de mennesker, der enten tester eller bliver testet.

Tidsskriftets bidragsydere kan ses nedenfor.
Tidsskriftet udkommer til april 2019.

 • Indholdsfortegnelse

  Indholdsfortegnelse

  Test i historisk perspektiv, hvorfor tester vi?
  Jan Mejding

  Nyt materiale til sprogvurdering af 2-årige 
  Anders Højen

  Sprogvurdering i dagtilbud
  Malene Slott og Torkil Østerbye

  Sprog- og læringsmiljøer i dagtilbud skal udvikles i en evalueringskultur
  Karen Randlev

  Test og tidlig indsats i Silkeborg kommune
  Henriette Romme Lund interviewer Lene Lerche Jørgensen og Helle Kathrine Wrang Klinge

  Testning – identifikation og afdækning af ordblindhed
  Elisabeth Arnbak

  Test og evaluering som udgangspunkt for en kvalificeret planlægning af undervisningen
  Helle Bonderup

  Nationella läsprov i ett skandinaviskt perspektiv
  Michael Tengberg

  Er nationale test et pædagogisk redskab? 
  Jeppe Bundsgaard

  Nationale test set fra børneperspektiv 
  Karen Egedal Andreasen

  Dynamisk kortlægning af sprog og læsning: En port til en forebyggende indsats på nye premisser
  Jørgen Frost

  Testene skal supplere lærerens faglige vurdering
  Lis Pøhler

  Test, og hvad enhver læseunderviser bør vide om dem
  Mads Poulsen og Carsten Elbro

  Om at lave læseprøver
  Holger Juul og Lene Møller

  Anmeldelse af ”Bogstaveligt - En grundbog i fonetik og fonologi for undervisere i læsning og stavning”
  Helle Bonderup

Del siden på email

Du deler et link til siden: Test i skole og dagtilbud