Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

En bog er ikke bare en bog – den skal vælges

”Vi kigger da på bogen, og så spørger vi vores venner!” Sådan lyder det korte svar, når man spørger børn i 4. klasse om, hvordan de vælger bøger til deres fritidslæsning. Lige let er det dog ikke for alle. De børn, der er vant til at læse, har let ved at vælge læsestof. De børn, der sjældent gør det, har ofte sværere ved det.

Det er et af fundene i en interviewundersøgelse, som centeret netop har foretaget. Et fund, der peger på, at man, hvis man ønsker at understøtte børns fritidslæsning, må lære børn at vælge bøger til sig selv.

En bog undersøges, inden den vælges

Interviewene viste, at børnene trak på en bred vifte af strategier, når de skulle finde bøger.

De fortalte, at de blev tiltrukket af titlen og forsidebilledet, som de nærstuderede, hvis deres interesse blev vakt, og at de gerne læste bagsideteksten, hvis de ønskede at få sat flere ord på indholdet. Tilsammen gav det dem en dybere forståelse af, hvad bogen handlede om, hvilken genre der var tale om og dermed et grundlag for at vurdere, om bogen var interessant for dem.

De åbnede også bogen og skimmede den for at vurdere sværhedsgraden, ud fra om ordene var for svære eller for lette for dem. De undersøgte, om bogen rummede billeder, der kunne fortælle dem mere om handlingen og bogens generelle stemning, og så tjekkede de bogens tykkelse. For nogle børn var det positivt med en stor, tyk bog – andre foretrak mindre og tyndere bøger. Endelig bedømte de bogstavernes størrelse, små bogstaver blev vurderet som godt af nogle, mens andre foretrak store bogstaver.

På denne måde viste interviewene, at børnene undersøgte og anvendte de informationer, som den givne bog rummede, for at vurdere, om den matchede deres interesser som læsere. De gav dermed bogen som medie en central rolle, når de skulle vælge læsestof til sig selv.

En strategi, der (også) skal læres

Man kan mene, at der ikke er meget nyt i at undersøge en bog, inden man beslutter sig for at læse den. Dog var det ikke alle børnene, der mestrede denne tilgang lige godt. Interviewene viste, at de børn, der ikke var så vant til at læse, ofte heller ikke undersøgte, åbnede eller kiggede i bogen, inden de valgte den. De tog i stedet den, der var ledig på hylden.

Samme børn viste sig også usikre omkring, hvordan en bog skulle se ud, og hvad den skulle handle om for at tiltale dem. Samlet tydede det på, at børnene ikke vidste, hvordan de skulle vælge bøger til sig selv. Noget, der sandsynligvis skyldtes, at de i mindre grad interesserede sig for bøger og læsning og derfor ikke havde mange erfaringer, som de kunne trække på.

Konsekvensen var dog, at nogle af børnene læste bøger, som de ikke fandt interessante, eller som de, helt bogstaveligt, ikke kunne læse, fordi de var for svære. Det gav dem dårlige oplevelser med læsning, som på sigt eventuelt kan mindske deres interesse for at læse yderligere.

For også at give disse børn gode læseoplevelser er det derfor undersøgelsens anbefaling, at de lærer at mestre strategier til at udvælge bøger til sig selv.

Del siden på email

Du deler et link til siden: En bog er ikke bare en bog – den skal vælges