Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Projekter

Læsehelte i Sønderborg

Med projektet Læsehelte ønsker Biblioteket Sønderborg at facilitere litteraturformidling fra barn til barn på skolerne i Sønderborg Kommune.

Formålet er:

 • At understøtte og inspirere børn til at samtale mere om bøger
 • At understøtte børns lyst til at læse og bruge hinanden som inspirationspartner til læsning
 • At øge viden om, hvordan man skaber et flow af bøger og læsning i børnenes indbyrdes relationer

Nationalt Videncenter for Læsning evaluerer projektet i form af en kvalitativ undersøgelse med fokus på litteraturformidling i relationen barn til barn.

 • Om projektet

  Projektet er organiseret således, at dansklærerne på hver skole nedsætter to korps af læseambassadører bestående af elever, der har til opgave at formidle læsestof og læseglæde til skolens øvrige elever. Det kan være via aktiviteter målrettet større eller mindre grupper, ligesom det kan være via en-til-en formidling. Dette planlægger eleverne selv. Inden eleverne tilrettelægger og gennemfører deres aktiviteter, deltager de i workshops på biblioteket, hvor eksempelvis en skuespiller lærer dem at komme ”ud over scenekanten” med deres budskab.

  Der tilknyttes en fast børnebibliotekar til hvert korps. Denne udgør sparringspartner og sørger for at understøtte og evt. igangsætte aktiviteterne sammen med eleverne.

 • Evaluering af projektet

  Nationalt Videncenter for Læsning gennemfører en kvalitativ undersøgelse med fokus på litteraturformidling i relationen barn til barn. Viden om dette indhentes via fire kvalitative fo-kusgruppeinterviews. To interviews med børn i læsekorps og to interviews med de børn, som den givne aktivitet er møntet på.

  Interviewene foretages i foråret 2019 på to skoler i Sønderborg Kommune, som Biblioteket Sønderborg udpeger. Kendetegnende for skolerne vil være, at læsekorpsene her fungerer godt. Med det menes, at eleverne har et godt samarbejde omkring litteraturformidlende og læselystunderstøttende aktiviteter, og at deres aktivitet har nået den målgruppe, som den var møntet på.

  Undersøgelsesspørgsmål og interviewspørgsmål beskrives i to interviewguides. En til interviewene med læsekorpsene og en til interviewene med målgruppen for læsekorpsets aktivitet. Begge interviewguides udarbejdes i samarbejde med Biblioteket Sønderborg og relaterer til projektets formål.

 • Projektkonsulenter
  Henriette Romme Lund
  Faglig konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning
  hrlu@kp.dk
  41897186

  Evaluator

  Dorte Larsen
  Børnebibliotekar
  dlar@sonderborg.dk
  8872 6054 / 6014

  Projektleder

   

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsehelte i Sønderborg