Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Sådan bruger vi literacy.dk på læreruddannelsen

Centerets site literacy.dk har netop udgivet den norske litteratur- og literacyforsker Sylvi Pennes artikel ”Literacy, litteraturundervisning og en skole for alle”. I den anledning har vi spurgt tre ansatte fra Professionshøjskolen UCN, hvordan de bruger sitet i deres undervisning på læreruddannelsen. Adjunkterne Ditte Vejby Schou og Mia Kaasby og lektor Hanne Beermann har alle deres primære ansættelse på Læreruddannelsen Hjørring og i Aalborg.

Konceptet bag literacy.dk

Literacy.dk er Nationalt Videncenter for Læsnings site om literacy. På sitet kan man læse og downloade internationale forskningsartikler om literacy i dansk oversættelse. Samtidig er sitet et læremiddel og introducerer derfor også til den ofte komplekse kontekst, som forskningsartikler skriver sig ind i. Viden kan ses, høres og læses via film, podcast og artikler. Sitet kommunikerer derfor via multimodale udtryksformer.

Undervisningen af tosprogede elever

Ditte Vejby Schou, Mia Kaasby og Hanne Beermann har brugt artikler fra literacy.dk i forskellige sammenhænge i deres undervisning. Hanne Beermann fortæller:

- Jeg har brugt artiklen af Pauline Gibbons på literacy.dk, fordi jeg har det modul i læreruddannelsen, der retter sig mod undervisning af tosprogede elever i skolen. Stilladseringen på literacy.dk, hvor der er videoer, der forklarer dele af artiklen, fungerer rigtig godt. Sitet viser også de studerende, hvordan man kan læse forskningsartikler og hjælper med at opfylde de øgede krav på læreruddannelsen om, at de studerende selv skal kunne læse forskningsartikler.

- Derudover har jeg faktisk brugt artiklen af Pauline Gibbons og materialet omkring den som et helt undervisningsforløb. Materialet med introduktionen, filmene, og hvad man kan gøre under læsningen har jeg næsten brugt, som det ligger på sitet.

Literacy.dk gør tekster spiselige i undervisningen

Ditte Vejby Schou har især brugt James Paul Gees artikel ”Literacy og diskurs” fra literacy.dk i sin undervisning på danskfagets literacy-modul. Hun forklarer:

- Jeg har brugt ”Literacy og diskurs” som en introduktion til literacy-begrebet i det hele taget. De studerende synes, at ”Literacy og diskurs” var svær at læse, men efter at jeg havde undervist i den og pillet nogle af begreberne fra hinanden, gav det mening for dem. Jeg tilrettelagde også forløbet omkring teksten sådan, at de studerende så videoerne med Thorkild Hanghøj og Simon Skov Fougt på literacy.dk først, og efterfølgende meldte de tilbage, at det havde hjulpet dem meget. Det gjorde det meget spiseligt til at starte med, og nogle af de studerende har nemmere ved at huske det, fordi de er mere visuelt orienterede.

- Artiklen og dens indhold kan ikke erstattes af en formidling af den, fortsætter Ditte Vejby Schou, fordi det er der, man får den sammenhængende forståelse, men de andre modaliteter på literacy.dk understøtter indholdet i artiklen via fx video, podcast eller de små billeder på sitet.

Det var Mia Kaasbys interesse for literacy-forskning, der ledte hende på sporet af literacy.dk, som hun opdagede via søgninger på nettet. Hun har især anvendt udgivelserne af James Paul Gee, Pauline Gibbons og Catherine Snow i sin undervisning. Hun uddyber:

- Jeg har også brugt de tilknyttede kommentarer, som ofte er skrevet af danske ph.d.’ere, og jeg har brugt de videoer, hvor forskellige forskere og undervisere udtaler sig, så på en måde har jeg brugt alt indholdet på sitet. De har akkompagneret hinanden rigtig godt, og det har givet mine studerende forskellige perspektiver på literacy. De har fået literacy-begrebet forklaret på forskellige måder.

Literacy.dk inspirerer til egne multimodale produkter

Mia Kaasby har også selv hentet inspiration i literacy.dk’s multimodalitet:

- Sitets måde at præsentere stoffet multimodalt både via det auditive og det visuelle har jeg brugt rigtig meget selv. På en måde har jeg bygget min egen undervisning op med afsæt i, hvordan literacy.dk har gjort det. De studerende har lavet videoer, hvor de har skulle forklare forskellige begreber til hinanden, og de har samtidig lavet undervisningsforløb, der for eksempel knytter an til James Paul Gees teori om primær- og sekundærdiskurser fra artiklen ”Literacy og diskurs” eller Pauline Gibbons teorier om andetsprogsundervisning.

Hanne Beermann har også ladet sig inspirere af literacy.dk’s måde at formidle stoffet multimodalt på. Hun fremhæver den speeddrawing, der knytter sig til Catherine Snows artikel ”Hvad er literacy i den tidlige barndom?” og forklarer:

- Literacy.dk viser eksemplarisk, hvordan man fremstille et eksemplarisk stof gennem andre udtryksmåder. Det tog jeg til mig og har fået studerende til at lave små film om literacy. Jeg har også bedt dem om at finde artikler om literacy og selv lavet deres egne speeddrawings til formidlingen af dem. På den måde har literacy.dk været en rigtig god modeltekst.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sådan bruger vi literacy.dk på læreruddannelsen